kontatk AUTOKLUB DUKOVANY

Aktuality

2. 02. 2017

Řidiče Horácka 2017

Příprava pátého ročníku Řidiče Horácka se rozběhla.

Soutěž je naplánovaná na 3. června 2017.

Zapište si termín do kalendáře, ať se můžete zúčastnit.2. 06. 2016

ŘH2016-vyhodnocení

ŘIDIČ HORÁCKA 2016 - vyhodnocení

Letos počtvrté se v okolí Třebíče 21. 5. 2016 uskutečnilasoutěž o Řidiče Horácka. Soutěž, kterou pořádá Auto klub elektrárna Dukovany v AČR, je pořádána pro širokou veřejnost. V letošním roce se účast řidičů zvedla na 21přihlášených posádek, v roce 2015 to bylo 16 přihlášených posádek. Z tohoto je patrné, že naše soutěž začíná být známější a má předpoklad, dostat se do širšího povědomí nejenom v okolí Třebíče, ale i vdalších lokalitách.

 Cíl, který si pořadatelé stanovili,je upozornit na dopravní nehodovost jako vážný společenský problém. Dávají možnost všem řidičům zasoutěžit si zábavnou formou v situacích, které vznikají při provozu na komunikacích a ověřit si postupy řešení v pořadateli připravených modelových situacích. 

  Vzájemná spolupráce se po mnoha letech z oblasti ryze sportovní přenáší i do oblasti široké veřejnosti, jejího vzdělávání a zdokonalování v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Partneremv roce 2016, stejně jako v roce 2015,je firma MANN + HUMMEL. Věříme, že naše spolupráce bude nadále zdárně pokračovat a společným úsilím budeme zdokonalovat více řidičů v pravidlech silničního provozu a tím přispívat k lepší a vyšší bezpečnosti na silnicích.

  Pro soutěžící bylapřipravena trať o délce cca 56km s řadou průjezdních kontrol, ve kterých se prověřili znalosti právě z problematiky silničního provozu, které mají přímou souvislost s prevencí dopravní nehodovosti, řešili se neočekávané situace a v neposlední řadě i rozvíjeli dovednosti samotného řidiče i celé posádky. Řidiči jsou samozřejmě i během celé své jízdy nuceni dodržovat veškeré předpisy a pravidla silničního provozu, které jsou sledovány tajnými kontrolami. Mottem celé soutěže je, že ne vždy ten nejrychlejší je tím nejlepším!Naopak nejlepším je ten, který pravidla silničního provozu dodržuje, zná co nejvíce o provozu na komunikacích a je i nejšikovnější v různých situacích. Tomuto také odpovídá hodnocení celé soutěže. Soutěže se účastní dvoučlenné posádky, po dohodě může být v autě i více lidí,děti jsou vítáni. Soutěž je určena pro širokou veřejnost, a jak je i výše uvedeno, nutností je dodržování všech zásad bezpečného provozu. Vyhlašované a oceňované jsou posádky v kategorii absolutní pořadí, nejlepší dámská posádka a samostatná kategorie JUNIOR - rodič + dítě.

  V absolutním pořadí si vítězství vybojovala posádka Roupec Vladimír-Švejdová Bohdana, nejlepší dámskou posádkou byla dvojice Hrubanová Lenka - Oravcová Jaromíra a nejlepší v kategorii Junior baly posádka ve složení Fic Jaroslav -Fic Ondřej.

  Auto klub elektrárna Dukovany, který byl po dlouhá léta organizátorem Horácké rally, nejvýznamnější motoristické sportovní akce v kraji Vysočina, uspořádal více jak 22 automobilových soutěží v rally zařazených v seriálech mistrovství České republiky, mezinárodní mistrovství České republiky, Evropský pohár a mistrovství Evropy historických vozidel, tak svou činnost přesunuladovzdělávání ostatních řidičů, pohybujících se každý den na silnicích a svou snahou se chce zasadit o lepší dodržování pravidel silničního provozu.Poukazovat na bezpečnost, jako jediný účinný nástroj na snížení nehodovosti na našich silnicích.

 

                                                                                               Štefan Szabó

                                                                                  Předseda AK el. Dukovany v AČR14. 04. 2016

ŘH 2016 - přihláška

 

Výsledky Řidiče Horácka 2016
Čtvrtý ročník Řidiče Horácká je již minulostí.
Sláva patří nejenom vítězům, ale též všem účastníkům. Všichni dojeli do cíle bezpečně a bez velkých časových rozdílů oproti předpokládanému harmonogramu. To vše i na vzdor záludným a náročným prvkům, které pro ně byly připraveny.
Poděkování též patří partnerům, díky kterým bylo možno soutěž uskutečnit.

 

 A teď již výsledková listina:

 

 

Fotografie ze soutěže najdete na facebook.com/ridichoracka a další budou přídány.


ŘIDIČ HORÁCKA 2016 - přihlášky

Příjem příhláček byl ukončen.

Při administrativní přejímce soutěžící po zaplacení startovního poplatku 200,-Kč za jednu posádku obdrží :

  • Startovní číslo se samolepkami, které nalepí na zadní boční skla vozidla
  • Itinerář soutěže
  • Jízdní výkaz – s tímto dokumentem soutěžící absolvuje celou soutěž, zde se budou zapisovat jednotlivé výsledky z kontrol. Kartu následně předá v cíli soutěže.
  • Poukázky na občerstvení

Seznam přihlášených k datu 17. 5. 2016

1.   Pouzar Marek        Kněžice

2.   Křížová Zuzana      Třebíč

3.   Oravec David         Třebíč

4.   Onderková Jana     Třebíč

5.   Hrubanová Lenka   Třebíč

6.   Herálecký Jaromír   Střítež

7.   HlaváČ Slavomír     SPŠT Třebíč - Kaipan 16

8.   Fic Jaroslav            Třebíč

9.   Navara Petr            Budkov

10. Klouda Martin         Jihlava

11. Hotař Jaroslav        Moravské Budějovice

12. Slavíček Petr          Moravské Budějovice

13. Svoboda Jiří           Želetava

14. Roupec Vladimír     Telč

15. Čaněk Miroslav       Valeč

16. Nováček Ladislav    Třebíč

17. Herálecký Jaromír ml.  Střítež

18. Čech Adam            Blížkovice

19. Černý Jaroslav      Moravské Budějovice 

20. Nováček Petr        Třebíč 
11. 04. 2016

ŘIDIČ HORÁCKA 2016

ŘIDIČ HORÁCKA 2016 - informace

 

Letos počtvrté se v okolí Třebíče uskuteční soutěž o Řidiče Horácka. Soutěž, kterou pořádá Auto klub elektrárna Dukovany.

Cíl, který si pořadatelé každoročně stanovují je stále stejný. Upozornění na dopravní nehodovost jako opravdu závažný společenský problém. Chtějí tak všem neregistrovaným „závodníkům“ dát možnost zasoutěžit si zábavnou formou v oblasti, která se dotýká nejen všech řidičů, ale i ostatních účastníků silničního provozu, kterým jsou kupříkladu chodci či cyklisté.

Letos je partnerem Řidiče Horácka společnost Mann+Hummel z Nové Vsi, která se tak na výrazně svým dílem podílí myšlence bezpečné silnice pro všechny.

Pro soutěžící bude připravena trať o délce cca 55 km s řadou průjezdních kontrol, ve kterých si prověří své znalosti právě v problematice silničního provozu, které mají přímou souvislost s prevencí dopravní nehodovosti, řešením neočekávaných situací a v neposlední řadě i rozvoj dovedností samotného řidiče či celé posádky. Řidiči jsou samozřejmě i během celé své jízdy nuceni dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a pravidla silničního provozu. Myšlenkou celé soutěže je, že ne vždy ten nejrychlejší je tím nejlepším, naopak tím je ten, který pravidla silničního provozu dodržuje, zná co nejvíce o provozu na komunikacích a je i nejšikovnější v různých situacích. Tomuto také odpovídá hodnocení celé soutěže, které je pro tuto soutěž přizpůsobeno.

Vlastní soutěž Řidič Horácka se uskuteční 21.května 2016, v současné době je vlastní trať již zmapována a probíhají poslední kontroly itineráře, stanovují se jednotlivé disciplíny.

Soutěže se účastní dvoučlenné posádky (po dohodě může být v autě i víc lidí, kupř.děti), je určena pro širokou veřejnost a jak je i z výše uvedeného, nutností je dodržování všech zásad bezpečného provozu. Bude vyhlášena i samostatná kategorie rodič + dítě.

Přijďte si zábavnou formou zasoutěžit, ověřit si své znalosti a strávit příjemný den s příjemnou zábavou!

Auto klub elektrárna Dukovany, který byl po dlouhá léta organizátorem Horácké rally, nejvýznamnější motoristické sportovní událostí minulých let, tak svou činnost přesouvá na pole ostatních řidičů, pohybujících se každý den na silnicích a svou snahou se chce zasadit o  všeobecné dodržování pravidel silničního provozu.    

 

  A nyní to nejdůležitější, jak se zúčastnit. Veškeré informace včetně elektronické přihlášky budou v brzké době zveřejněny na stránkách autoklubu :  www.akdukovany.cz, nebo na stránkách facebook.com/ridichoracka. Zde budou zveřejňovány i další informace o Řidiči Horácka. Přijďte si zábavnou formou zasoutěžit, ověřit si své znalosti a strávit příjemný den s příjemnou zábavou!

 

Miloš Morávek
27. 01. 2013

XVI. ples motoristů

16.  ples motoristů

dne 2. 2. 2013 se koná 16. ples motoristů. K tanci a poslechu hraje EvyBand.

Předtančení zajistí TS Positive. Připravena je i bohatá tombola.

Po úspěchu v loňském toce se i letos ples koná v Grand Hotelu Opera v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Doprava z Třebíče a zpět je zajištěna.

Všichni příznivci jsou srdečně zváni.

Autoklub elektrárna Dukovany

akedu_ples2013_plakat_web.jpg1. 02. 2012

XV.ples motoristů

15.  representační ples motoristů

dne 18. 2. 2012 se koná 15. ples motoristů. K tanci a poslechu hraje EvyBand.

Předtančení zajistí TS Positive. Připravena je i bohatá tombola.

Letos se ples přesunul do Grand Hotelu Opera v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Doprava z Třebíče a zpět je zajištěna.

Všichni příznivci jsou srdečně zváni.

Autoklub elektrárna Dukovany

akedu_ples2012_plaqA3.jpg24. 01. 2011

XIV.ples_motoristů

15.  representační ples motoristů

dne 18. 2. 2012 se koná 15. ples motoristů. K tanci a poslechu hraje EvyBand.

Předtančení zajistí TS Positive. Připravena je i bohatá tombola.

Letos se ples přesunul do Grand Hotelu Opera v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Doprava z Třebíče a zpět je zajištěna.

Všichni příznivci jsou srdečně zváni.

Autoklub elektrárna Dukovany

akedu_ples2011_plaqA3.jpg11. 02. 2010

XIII. representační ples motoristů

Dne 20. 2. 2010 se koná XIII. representační ples motoristů. Zveme všechny příznivce a vyznavače dobré zábavy.
akedu_ples2010_plaqWEB.jpg23. 12. 2008

PF 2009

Všem příznivcům motorizmu, všem lidem dobré vůle, přeje vedení AK Dukovany krásné prožití svátků vánočních do nového roku 2009 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.
PF2009_AK EDU.jpg