kontatk AUTOKLUB DUKOVANY

Již je možno se přihlásit na pátý ročník Řidiče Horácka !!!!

 

Pro přihlášení klikněte zde.


Vaše přihláška Vám bude po kontrole kompletnosti potvrzena na uvedenou emailovou adresu.

Před soutěží potom obdržíte mailem bližší propozice.

Jako v předešlých ročnících  je startovné 200,-Kč a bude splatné na startu soutěže. V ceně startovného je i občerstvení v cíli soutěže (guláš, piti, káva).


Seznam příhlášených a další informace na www.autoklubtrebic.cz

AUTOKLUB TŘEBÍČ v AČR

zve všechny zájemce na 5. ročník

 

Ř I D I Č  H O R Á C K A

23. září 2017

 Pro soutěžící bude připravena trať o délce cca 50 km s řadou průjezdních kontrol, ve kterých si prověří své znalosti právě v problematice silničního provozu, které mají přímou souvislost s prevencí dopravní nehodovosti, řešením neočekávaných situací a v neposlední řadě i rozvoj dovedností samotného řidiče či celé posádky. Řidiči jsou samozřejmě i během celé své jízdy nuceni dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a pravidla silničního provozu.

Pořádá Autoklub Třebíč v AČR, který vznikl přejmenováním z Auto klubu elektrárna Dukovany.

Partnerem akce je společnost MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s.

Hlavním partnerem Řidiče Horácka 2017 je opět MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s.. Veškeré informace včetně elektronické přihlášky budou v dostatečném předstihu zveřejněny na stránkách autoklubu: www.autoklubtrebic.cz(nyní ve výstavbě, spuštěny v červenci, do té doby na  www.akdukovany.cz), nebo na stránkách facebook.com/ridichoracka. Zde budou zveřejňovány i další informace o Řidiči Horácka.

Přijďte si zábavnou formou zasoutěžit, ověřit si své znalosti a strávit příjemný den s příjemnou zábavou!

 

Změna termínu pátého ročníku Řidiče Horácka !!!!

 

Soutěž je naplánovaná na 23. září 2017.

Zapište si termín do kalendáře, ať se můžete zúčastnit.


Příprava pátého ročníku Řidiče Horácka se rozběhla.

Soutěž je naplánovaná na 3. června 2017.

Zapište si termín do kalendáře, ať se můžete zúčastnit.

_________________________________________


ŘIDIČ HORÁCKA 2016 - vyhodnocení

Letos počtvrté se v okolí Třebíče 21. 5. 2016 uskutečnilasoutěž o Řidiče Horácka. Soutěž, kterou pořádá Auto klub elektrárna Dukovany v AČR, je pořádána pro širokou veřejnost. V letošním roce se účast řidičů zvedla na 21přihlášených posádek, v roce 2015 to bylo 16 přihlášených posádek. Z tohoto je patrné, že naše soutěž začíná být známější a má předpoklad, dostat se do širšího povědomí nejenom v okolí Třebíče, ale i vdalších lokalitách.

 Cíl, který si pořadatelé stanovili,je upozornit na dopravní nehodovost jako vážný společenský problém. Dávají možnost všem řidičům zasoutěžit si zábavnou formou v situacích, které vznikají při provozu na komunikacích a ověřit si postupy řešení v pořadateli připravených modelových situacích. 

 Vzájemná spolupráce se po mnoha letech z oblasti ryze sportovní přenáší i do oblasti široké veřejnosti, jejího vzdělávání a zdokonalování v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Partneremv roce 2016, stejně jako v roce 2015,je firma MANN + HUMMEL. Věříme, že naše spolupráce bude nadále zdárně pokračovat a společným úsilím budeme zdokonalovat více řidičů v pravidlech silničního provozu a tím přispívat k lepší a vyšší bezpečnosti na silnicích.

 Pro soutěžící bylapřipravena trať o délce cca 56km s řadou průjezdních kontrol, ve kterých se prověřili znalosti právě z problematiky silničního provozu, které mají přímou souvislost s prevencí dopravní nehodovosti, řešili se neočekávané situace a v neposlední řadě i rozvíjeli dovednosti samotného řidiče i celé posádky. Řidiči jsou samozřejmě i během celé své jízdy nuceni dodržovat veškeré předpisy a pravidla silničního provozu, které jsou sledovány tajnými kontrolami. Mottem celé soutěže je, že ne vždy ten nejrychlejší je tím nejlepším!Naopak nejlepším je ten, který pravidla silničního provozu dodržuje, zná co nejvíce o provozu na komunikacích a je i nejšikovnější v různých situacích. Tomuto také odpovídá hodnocení celé soutěže. Soutěže se účastní dvoučlenné posádky, po dohodě může být v autě i více lidí,děti jsou vítáni. Soutěž je určena pro širokou veřejnost, a jak je i výše uvedeno, nutností je dodržování všech zásad bezpečného provozu. Vyhlašované a oceňované jsou posádky v kategorii absolutní pořadí, nejlepší dámská posádka a samostatná kategorie JUNIOR - rodič + dítě.

 V absolutním pořadí si vítězství vybojovala posádka Roupec Vladimír-Švejdová Bohdana, nejlepší dámskou posádkou byla dvojice Hrubanová Lenka - Oravcová Jaromíra a nejlepší v kategorii Junior baly posádka ve složení Fic Jaroslav -Fic Ondřej.

 Auto klub elektrárna Dukovany, který byl po dlouhá léta organizátorem Horácké rally, nejvýznamnější motoristické sportovní akce v kraji Vysočina, uspořádal více jak 22 automobilových soutěží v rally zařazených v seriálech mistrovství České republiky, mezinárodní mistrovství České republiky, Evropský pohár a mistrovství Evropy historických vozidel, tak svou činnost přesunuladovzdělávání ostatních řidičů, pohybujících se každý den na silnicích a svou snahou se chce zasadit o lepší dodržování pravidel silničního provozu.Poukazovat na bezpečnost, jako jediný účinný nástroj na snížení nehodovosti na našich silnicích.

 

                                                                                               Štefan Szabó

                                                                                  Předseda AK el. Dukovany v AČR


Výsledky Řidiče Horácka 2016
Čtvrtý ročník Řidiče Horácká je již minulostí.
Sláva patří nejenom vítězům, ale též všem účastníkům. Všichni dojeli do cíle bezpečně a bez velkých časových rozdílů oproti předpokládanému harmonogramu. To vše i na vzdor záludným a náročným prvkům, které pro ně byly připraveny.
Poděkování též patří partnerům, díky kterým bylo možno soutěž uskutečnit.

 

A teď již výsledková listina:

Fotografie ze soutěže najdete na facebook.com/ridichoracka a další budou přídány.

ŘIDIČ HORÁCKA 2016 - přihlášky

Příjem příhláček byl ukončen.

Při administrativní přejímce soutěžící po zaplacení startovního poplatku 200,-Kč za jednu posádku obdrží :

  • Startovní číslo se samolepkami, které nalepí na zadní boční skla vozidla
  • Itinerář soutěže
  • Jízdní výkaz – s tímto dokumentem soutěžící absolvuje celou soutěž, zde se budou zapisovat jednotlivé výsledky z kontrol. Kartu následně předá v cíli soutěže.
  • Poukázky na občerstvení

Seznam přihlášených k datu 17. 5. 2016

1.   Pouzar Marek        Kněžice

2.   Křížová Zuzana      Třebíč

3.   Oravec David         Třebíč

4.   Onderková Jana     Třebíč

5.   Hrubanová Lenka   Třebíč

6.   Herálecký Jaromír   Střítež

7.   HlaváČ Slavomír     SPŠT Třebíč - Kaipan 16

8.   Fic Jaroslav            Třebíč

9.   Navara Petr            Budkov

10. Klouda Martin         Jihlava

11. Hotař Jaroslav        Moravské Budějovice

12. Slavíček Petr           Moravské Budějovice

13. Svoboda Jiří            Želetava

14. Roupec Vladimír     Telč

15. Čaněk Miroslav       Valeč

16. Nováček Ladislav    Třebíč

17. Herálecký Jaromír ml.  Střítež

18. Čech Adam            Blížkovice

19. Černý Jaroslav       Moravské Budějovice 

20. Nováček Petr          Třebíč 

 

Krasavci na Řidiči Horácka 2016

Na letošním ročníku budete mít možnost vidět dva krasavce.

Po loňské úspěšné účasti se opět přihlásila posádka krásné Škody 130R.


Dále bude možné vidět automobil postavený studenty ŠPŠT v rámci studenského projektu ,,Postav si svoje auto" - Kaipan 16

Více fotek a informací na faceboku nebo na SPŠT.

Vítěz Řidiče Horácka 2016 se možná i sveze v tomto "vozítku".


 

 ŘIDIČ HORÁCKA 2016 - informace

Letos počtvrté se v okolí Třebíče uskuteční soutěž o Řidiče Horácka. Soutěž, kterou pořádá Auto klub elektrárna Dukovany.

Cíl, který si pořadatelé každoročně stanovují je stále stejný. Upozornění na dopravní nehodovost jako opravdu závažný společenský problém. Chtějí tak všem neregistrovaným „závodníkům“ dát možnost zasoutěžit si zábavnou formou v oblasti, která se dotýká nejen všech řidičů, ale i ostatních účastníků silničního provozu, kterým jsou kupříkladu chodci či cyklisté.

Letos je partnerem Řidiče Horácka společnost Mann+Hummel z Nové Vsi, která se tak na výrazně svým dílem podílí myšlence bezpečné silnice pro všechny.

Pro soutěžící bude připravena trať o délce cca 55 km s řadou průjezdních kontrol, ve kterých si prověří své znalosti právě v problematice silničního provozu, které mají přímou souvislost s prevencí dopravní nehodovosti, řešením neočekávaných situací a v neposlední řadě i rozvoj dovedností samotného řidiče či celé posádky. Řidiči jsou samozřejmě i během celé své jízdy nuceni dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a pravidla silničního provozu. Myšlenkou celé soutěže je, že ne vždy ten nejrychlejší je tím nejlepším, naopak tím je ten, který pravidla silničního provozu dodržuje, zná co nejvíce o provozu na komunikacích a je i nejšikovnější v různých situacích. Tomuto také odpovídá hodnocení celé soutěže, které je pro tuto soutěž přizpůsobeno.

Vlastní soutěž Řidič Horácka se uskuteční 21.května 2016, v současné době je vlastní trať již zmapována a probíhají poslední kontroly itineráře, stanovují se jednotlivé disciplíny.

Soutěže se účastní dvoučlenné posádky (po dohodě může být v autě i víc lidí, kupř.děti), je určena pro širokou veřejnost a jak je i z výše uvedeného, nutností je dodržování všech zásad bezpečného provozu. Bude vyhlášena i samostatná kategorie rodič + dítě.

Přijďte si zábavnou formou zasoutěžit, ověřit si své znalosti a strávit příjemný den s příjemnou zábavou!

Auto klub elektrárna Dukovany, který byl po dlouhá léta organizátorem Horácké rally, nejvýznamnější motoristické sportovní událostí minulých let, tak svou činnost přesouvá na pole ostatních řidičů, pohybujících se každý den na silnicích a svou snahou se chce zasadit o  všeobecné dodržování pravidel silničního provozu.    

 

  A nyní to nejdůležitější, jak se zúčastnit. Veškeré informace včetně elektronické přihlášky budou v brzké době zveřejněny na stránkách autoklubu :  www.akdukovany.cz, nebo na stránkách facebook.com/ridichoracka. Zde budou zveřejňovány i další informace o Řidiči Horácka. Přijďte si zábavnou formou zasoutěžit, ověřit si své znalosti a strávit příjemný den s příjemnou zábavou!

 

Miloš MorávekVýsledky Řidiče Horácka 2015

Třetí ročník Řidiče Horácká je již minulostí.

Sláva patří nejenom vítězům, ale též všem účastníkům. Všichni dojeli do cíle bezpečně a bez velkých časových rozdílů oproti předpokládanému harmonogramu.  To vše i na vzdor záludným a náročným prvkům, které pro ně byly připraveny.

Poděkování též patří partnerům, díky kterým bylo možno soutěž uskutečnit.


 A teď již výsledková listina:

Fotografie ze soutěže najdete na facebook.com/ridichoracka a další budou přídány.

ŘIDIČ HORÁCKA 2015 - přihlášky

Dne  23. 9. 2015 byl zahájen příjem příhlášek na Řidiče Horácka 2015.

Příjem přihlášek byl ukončen!!!!

 

ŘIDIČ HORÁCKA 2014  VÝSLEDKY

<img src=""data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAoQAAAE+CAIAAACbbJaWAAAgAElEQVR4nOy9f3DcZJrv+/y5VVTM4ASIdplKpsSChxNvDrHxnTgzjGIyCoWT2LdIMNeVUUwHyM3ErMcBRNoBty8knrqruMfDnVOHmKPakJqBHIiKwTFVs66oTuYeLqGXhhvISUwPrDe2ezW15SGuLt2Uj6tHpfvHq1e/2z+6W63u9vut549YltTv21Lej573lZ8v6EREREREREShCsJuABERERER0WoXgTEREREREVHIIjAmIiIiIiIKWQTGREREREREIWsxGAMRERERERFR8URgTEREREREFLIIjImIiIiIiEIWgTEREREREVHIKhTGul7OQUREVGqhkWFobKZCA/Ui9GaUsrNhD9TBBlKsLEVgTEREFJQIjCsozItWxUFgXA5BRERUahEYV1CYF62KI2AYH39nT/2tPQf+27bNXz/zUu7d+n/J/VDbuHM02k9gTEREVAoRGFdQmBetisMfxse49Jo1t/YceTX20uhP/lan97zT795luYo+/fXGNdo27peL7NN/5Mu//V8+OfqyazOBMRERUVCqdBhXevvz6GzYA3WwsSiMf/bLZ3bOr3nIi8nSiMCYiIgoKFU6zCq9/Xl0NuyBOthYDMY/af2XjdSfn/j5q7FYLBZ79flIavNdOoC+ZnPq6edfjb0ob/vu/LaW9MY1OtAz3NFXbftomx8be/5l51E/lH/+0/QaOv2TrfMA+kZGfv7lWOzlkacfu7kGdLjr5s7ISD+BMRERUUlU6TCr9Pbn0dmwB+pgYxEY/8+N39WstPhFedt353/y9FDs5f/yxEPamh/Kx16Qt1Ha5vZz0b539jyg03ve6X9R3vZdPLldd2vPkVeto8zT3nVzz+Gh/iNf0nfc2nPk1WNces0DX3Yfj5n/IDAmIiIqgSodZpXe/jw6G/ZAHWwslhnv/t8SD96lPfjEf+m3ryLHXu3ecwse+LK7V95Gadu4X8aOv7PnAZz4gg5GaNu4X9qOwqel0tyLsf4jX9JrtG0//UfuhxqYh1Bp7kUCYyIiolKo0mFW6e3Po7NhD9TBxmIw3nPkxNEn/rzmrj8/8fNXXZmxkQc7YXzsBUceHIvF+o98Sd8x/5Onh2Ivje58TP75T50w5l43uH7c3QACYyIiokBV6TBDvQi9GaXsbNgDdZgwftWalH5lqPuJ9MY1OoC+8YefdB+Lxbwwtu0D6PB+vIWe4Y6+6s6MuV/Gjr3zxA/njcyYTFMTERGVSgTGFRTmRavi8IdxeYjAmIiIKCgRGFdQmBetioPAuByCiIio1CIwrqAwL1oVB4FxOQQREVGpVekwrvT259HZsAfqYIPAuByCiIio1Kp0mFV6+/PobNgDdbBBYFwOQUREVGpVOswqvf15dDbsgTrYIDAuhyAiIiq1Kh1mld7+PDob9kAdbBAYl0MQERGVWpUOM9SL0JtRys6GPVATGBMYExERFVslgvG757avP9D11qRt47XeSHtT9BzHtu8evlYgn4IH4dTJwe617Ej/aNnDOAM8BUIy9PE8dBgv07rYlL+HMYExERFRKbRsGH/VG3mksS8xdHakEbbuHv5qJRS51htpb+q7fMq1/fyF3fUb6MiFwYL5tORuwvDxtS0jsbFEV8uGtZEPhZV+0PkLu7ccdD5MOGPpryXfj/aDscwDxUPGRl8xZQykKREiEmieAdZxiG9oILLAij7HZmSgKJAzlQXjZVsXI4uIHB7GBMZERESlUElgHGCgXgQO4yWjtDC20zEjA8VCSltigF2NMF6OTBgvY18CYyIioqBkwfj8pa69DwMAwIbGvoT1Y+3jbfHPTrlh/OlLPU+uZUf6R68f6+umAQCgpuVEz9nJU6eF+2u7D787NTT2xeG9jXRLO2378f6eSzg/nho8PbK9/m4AANjf9cv/1GiMUnWNPRcHx6YG34g31gIAQMtILDefcPudZzt7FbeqrvHp92OjLhhfOPFGvBFNm1u9rmt8+v3YB5c6tjRuH/wCzUvXbBGOWR00TjWUs/11W1oerQGA+qOHz14/1tNas/fcybGZoXfPba9t7Tj9h66WDTX1WzcCADz8yOCngvOLsn0zS3RW1x3ZsMwDK0I2BSwYW1IiUDzcVCDKAAAACynNgrGmQJwDAKA4SCig65CSgAGgODjKGDBWEsBRAABcHBQNw3gOpAhQEUgvBf7AYXyMy+1DbFoXvyhv++781q0311Bp7mfyNsrwbtrcfi7aH8M1qLXNW5WNpnmi26aJwJiIiKhEwjD75lhPa01L/KXzU0NjM8aP7Ej/6NTgcD+9RTg2aodx3ZaWR9e2xF86P3XqtHA/PLJ7+NrQ6OUutq5m77mTo5hnaJ34H//QxT5s/WjO9I5e6tjinaOeOjnYXbP+eO8H31gwWwafhkYvdWypb+y5iM526rRwfy1i7YXd9e0dp7+xw7jmx49vWf9kxxvXUTehvr/3/NSpt0aaauu3D/4z/twvDu99uKnvsvDWSNN6x6ls7bc+EX0tjT0XB89f2F1f19iXOPXWSNP67sPv3sCLzYmulg017Ej/6GR/34Ga9cd7f3fZ/5tZDowxgzUPlTUNRBZ4GVKiA5wmjI3ddEgK1hmEJGgKRBnnOVUQGBBTBoxHRoDmYEINFgTLhjHyIf75Jw/ehb0R//brZ16KmVtiL8rbKN21BmwSF+//6vM/nSEwJjAmIgpdGMZf9Ua22iZRv+qNbLWNHPu7zl6zwRgA6tAasDB8fO36470fzAyN3Yj17YeWkRh612nv268Mdq/de+6k+0eMlg8+3L3eNq9rZagA64/3fjBz6uyHXZHHa4y8fCkYO88mDB9fazV+Q2Nfwg5jAKgxXsWy9zrR1VLf2JcYevfc9vXdh//x7e3ruw+/O+U9lX/7rWlqfJ6xLw7vfWT7oHx47yPbB7+wT1MLw8fXwv6us5P+38zyYIxmpxPj1hw1QuZ4AlgK5IyVAfMSqCaMM8BTVn8oHqZloFBKjaepb8pg2wV42Tgz1wmMAGrAIFg2jBE4X5S3UTq9a+ynP9QMk6Xj7+x5QHc4KsbsebMOa27t+dnrHN7fnKYmMCYwJiIKUUtlxiYJHNPUrVGhqfaR3cPXTp0W7q99suON60Ojl7vYemOu9d1z29c/2vjjh7cPfjFkzNPW0/VbjR/9MmNh+PjaWiOPrDHobk+U882M8W6OaeoD/9dP2Xo6cmHQ1utTb4001bZ2nP5maOyLw3sf3tLyKAKk91S5M2MXjKdODnbXfH8rvR7NRTsz4y3CsdEc38zyYIxmqhnGtsqrgsAAwzjWhs3lXntm7GBqjszY/j62gflrEAn+Pe1iZMbUrT1HXo3ZYGw6MDr+QTJjAmMiorIRhvHMqbPvt7XUWfmfPVVtGYm514yvDw730/X9vef/x0s9T9YAANxN7x05ZrD8i8N768FYEJ0ZGrvWG3nE9iNeczVXhWF/1+nfd7TUAUBN/daN64/3fmCksHgJOSefUC+GxiZj8RPW2aw1Y/TjDfcLXOcv7K5/dPfwtaHzFzuMXj+8ve/SoPkEAPUYkNddp8If7fzEX/4nD4zR6+J348n2RFdLHd3SToO5DJ/rm1mis+aYKfMAYL1HreuQEq0t6Lfgyox1UFPAM8avEMgnRKAAKA5+wRlb0CoykjlNLWcgLQHFQDLImeoVwHjbQ7Y1Y9OHeM38tifeifbH7DCOHTu350ENQN/4UHozQrWxRdvM/AvaQmBMYExEFKJMGAcZy10AziNQLwJuf75hLp8X6ZsxL1quSEvLerO6nGPZMF4CnEGIwJiIiCgolQLGo5c6tthefVo1MD51WrgfTUcX6ZsxL5p/5P7bpAoKAuNyCCIiolKrJJlxgIF6EXozStnZsAfqMoBxSCIwJiIiCkqVDuNKb38enQ17oA42CIxzhAoiB0ICpIh/iTUCYyKiilalw6zS259HZ0PnJYFxOJmxloYIFXjVFQJjIqJQVOkwq/T259HZ0HlJYFwW09QZObhX24siTU3G2chvL7/XwwoJVZ9LCp2R9+T3Ip1Cck7XZ2WejUg3NNdBGZmnj0jphSK1gShv5bhARIGp0mFW6e3Po7Oh85LAuDgwtv6AbDlvwKswLgAFABTEE6BpILaClPYjdBHKiOu6vqAkfs1RALCJE6+qeQ4vc0mhFZh4UtV0XdfVhMDQjJBQDU5LafdIP5cUOqsWANmkgP9GkuJ+nVB8HzimJY6mhWS21I1zyXOBbI0Hhj+TVBa7RpqSiHMUAFARcSKzvE9Uk0IrJ017f5FNCjQnKctvuyJxcEhSwv4KV65Kh1mltz+PzobOSwLjIsBYsxUTR5ESAXJzVOaBQsVIVRCjOeFdNBhrEyLbzMuzunpV5I4ud2ir2HGwFMomBZoRkqqu3ZAiDaw44cezMoGxR2bjjae0ViE5l2tfLSWyVFTOZNWJM1xkmRzNCeMVq2JvwkqHGepF6M0oZWdD5yWBcTEy4wzwFHACpFTQdYPNSHZCG5EBngJe9tuigRy1DjRhbFZDNTLplcJYn5X5ZoaXUipGhjoh8aiNm7j4R4qWVaRDgLiBhr/pyzh5ojlp2tqf4uIJRbOlVrSQnE8KNC0ks5qakngGlV89JClzSYEpRxQVRSbP1Ksih2CcSUmGmwvOlRGME3MTZzj7dL0iccBwHAMAwAzIyoKuSJzxdaKpi6wiHYJmhqEAOElxXyw1KTDG7pykWJ9ru5RMJ8dQABQTHVc0PWtcIE/jdV3XZ2W+YbHLlJF5iuWlCTyhMi1xmxiukwEAYKNy2q/jGMaKxAH6oGmJazC2oA/LeUeh++2qyG0CAIphmhGMXfvrrput7O4yAuMKCvOiVXGsGhjbvLFQjbRFMmOEal8YaylgKWu+2l7+FFU9TUt55Mq6ruu6mhoXOApY/kxC0eZT4j404aylpQjVwMt/csNYydqSkoW0dISOSGlNU5NxhhVTmq7ruqaMR9lD4kTGGOsXJkS2wTYNrlY7jNHFN4CnpUQWWoXknK7dkCKbKF7O6NMSR1OdXCftnOBVJA5BV00IzCZbBqll5ChFC8lsVpEO4Wlh78Wa1XVd19JydB8nXs2kRJY6IqUXdDUhMJ1iSsXHzqnJOAOHJCW7KIyzinQIFps61tTU7wVuE57QnpY4mopIaW0hLR2haCFxzdvxJWE8nxL3UTnvqH/HXZ5X5AEGDkmK6t4/67rZyk4ExhUU5kWr4lhFMEaBipGKqTxhrGuQiAMFwPCQUjGMp4GnjPov3vnw5cJY13U02DHNvDxpwyQaJScXhbEtFTMTEe2GFGHQkrAx1s/bh3h9FcCYEZIZNRlnqKic0WzAM/E2LXE0AFCuBXUvoqzcF8CEsXE21XOxpnU9MyFG6IiU1hzrvwC076UsKDM2tKDIAwwVlTP/as69Z5MCDYfOSSc8HV8Sxn53lHpV5NAdZeuy0YU59/7Tl503W9mJwLiCwrxoVRyrBcYZGaISqLZc1r7cmxKdb3VpIEWsNWMpDqmbzolrzGb/zHjFJVJ1XZEiaP5QTQhMMy9Pp8R9FHdmwki29ompWxk5SlFROWPmIgjG+8TUPErOnESZSwrtjJAwcqtVmhkjGMzKfDMrTmRTIotyWWsVeVriaPoXvz0XaTC/K133gXE2KdBUVM5kHZmx8d3Ney+Wmowz+E06zcyMcctWAuMl14yzinSUi3+koJQUw9jKjFlxYsLbcQzjjMxTDbw8qynjUTQH4M6MzQ+y31HzuTNjvLtGMuNgo9Lbn0dnQ+clgXExMmMVJGTlgdd0kW0WmFmyk6CaAmfs+9vpCwCuzDhj8wNhQFpZWoy64FpW1M01OQC8HGhsoZijRznKzH03ATTw8qwjdeMkxZ6OcdK0Mdab72zDKlozRnPLrJjSMhNihAIAoPDyPH6BS00ITLsFPJ/M2LZE6oax92LZ0kpaSGatJVuAQ5IyvzwY48u35NvU7sXaaYmjKYZptrZ4O26+wIV/xRzhuWb/NWPPHUULyQXlo7jrbnTtr7tutrK7yyodZpXe/jw6GzovCYyLAeOwv+hFg4ioiCroFXEtJbJV+4DmUKXDrNLbn0dnwx6ogw0C43IIIqIiKn8YZ5MCDZRjxr56Vekwq/T259HZsAfqYIPAuByCiIio1Kp0mKFehN6MUnY27IGawJjAmIiIqNgiMK6gMC9aFcdqgTERERERERFRgSoUxqE/9SwaREREISj0hI/EMiPsIboUMVDGKiaMiYiIiIiIiApUoTAO/aln0SAiIiq10MgQes6Xd1R6+/PobNgDdbCBFHYO7C8CYyIioqBU6TCr9Pbn0dmwB+pgg8C4HKIchCx1f3v5vR5WSKjE636VSsvIUdrH+rocVOR7stJhVuntz6OzYQ/UwQaBcYCRGgeOAuBAsW2UeQAAWoCsA8b2MtFLuvQgOSsyrlh2swTkbTCXFFqBiSfVrNvrnqicpSmJOEcBYBcpj6zqnktJTQhsj5ReyG14nOuuW7LOeYHW0VrR78lgYXb+D4cij9esP977gblxanC4nwaAlpHY2Myps++3tdQBANQ+3hb/7JTj2Etdex8GAICHt/ddGhybjMVPNNYCANS0nOg5O4l2Q70IHZMBfFe2/rIj/aNWZ0PmZQZ4CgBASIKug67CuGBUR2ZF0LCHEOBiyQ4WSMDYfmVZ7mIXwWLDOBZ/bv/Xm+/6C/vsyWKcrrJhnE3CJg6OMg4Ymz7K5QRjosqWlhJZKipnsurEGS7id0GXD2NL5Qbj4itAGI9e6njoydYDThifv7C7/uHGlq3QMhIb++ZYT2sNO9I/Otnfd6Bmi3Bs1Dx8sr/vQE19f+/5G4PD/XRt9+FzcseW+qa+y6dGL3ex9ff3XDpVTTD2fFen3hppqn34kcFP7Q8o5kULMVKiQRME46QAQIE4YfwW2RbwMqhJYJymf2jYj0iQTQELwIowzhuegegkyK+oiDB+7bm2/28z8y8ExvaQOAeMZR6YE8DTy4Sx3cH+3Kdud4F5RToEVDPTbHrUZxXpkNFhlCQpEgcMxzEAAMyArCzYvh67mx6D/RU7OYayGUsUMNQRlUwZmaewm4iu67qmpiSeoQCAQlZgisTBpk6unTJvA++NYflAbOLEq6rNScJpYYJhPGfaKSK5YGyi1+FWadhXABuV05qtnTaLi00M18kAAMUJ5wSOMnfGzmPTEgcNDEMXbj4RbGY8NiMMH19rwfhab+RROvL+sb790DISG/uqN7K1Zu+5k2MzQ2dHGmF/19kb+MAvDu9tNIj7wYe712/dferc7vX12we/GBq7ETMOryIYu7+rG7G+/eB4OikPGGeAp+CEADSCsQYiCxQPGbwDgrGQBF0BzpluKRIA8tXNgkADLcDveQAGkqrxK0T3ombGAwMDfaPsRgJjfxgbVsfXjOvhhbG9wRaMjblHr+8egvERKb2gpaUIZU99sAOuInFobFUTAjLIs+QHYzzP6TYRIipraWrq9wK3yfB30iZEtiEi3dD0uaTQzooTmvc2yHljaNgj0oCx5f+oJgSmU0ypinQIqHauk3HaIy4Pxqaxo2HoSTNCQtUX0tIRyjR/5M5MqP8u8w3ADMjKvyeFVjR/Y4PxpqI4M5YQxlODw/10fX/v+UlM06nB0yPb6+/G/9vtME50tdQ39iWGTBgPf3qsr9uyxK5yGH/VG9laU791IwDA3fQTb8fKY5oaOftdS2AYZ8HuUs6JoKogctYWL4wlBR/FQWoCsKEZgXEYMJZ5oHjIZHPC2D8zttvCe2FsmcjTnPSvVqqBvPu8VoCW/GBstoDAuPK0oMgDDBWVv03YhwngJMV7G/h4RNoMEG0wtns5AtCcNGnMvjgcmvVlwti6W+GQNH0Ze1yat/Qk3kdNCoz1X8AN45VOufurhDC+Eevb73jUxkAdGps5dVq4v7b78LtT+EBPZjz8Ff7VN8d6Wo18urpe4LJ9V98c62k1ltXfGmmqbe04/c1Q6C9wYQvdbNIBY5QZyzwADcmssbOG56I1J4zNo+yDP5r6FlMExqWEsfNJCgA4aUUw1jJylKKicsa0c3dlxvvE1GxSYChezjgy41wwnk+J+yhezhAYV7ayinSUi3+kaJqajDNUVL55DWfGWMuAcTYp0FRUzswbaas3M7Y+7hDQA++dO0Ix8aRqfogLxrMy30DxckZLy1HWJzNmxVR2QmQbOPGqkRmzYkqbrlIYm3HDyozf/Cg2OjN0/mJHS53JV5O4UN/fe/6b2OBRurb78Lv/I3r6/z01NjX4RryxFs1XVzGMp04OdltL5lAWMEYMtktKg8gCsJDKghQBYCGlGTsnBcxXjN4FvGaccS0nqyAw1rEExiW6fpKCf5VnZmw62Jt27vOKdAjQKq+xnqepE2c4CgBohlkUxorEAeDVOALjCpeZ1Borr7a1WKD982CfzBjdXUAxTLMNxrY1YwDHfMxcUmi3mS3a11kYIZnBtyJ7lO+kDBhb68FGO419AJiolMrY8ulKh3Giq2UD/jY2GHPOThifHOyuAQC4m947cuz81NCYbfH4/MUOx4vWXxzeWw8A+OXqmeqCsee7Gv308BMPu/obLoxdozqaVVbNqWYGpJT1rjVQEE+AphtbIpLzResoKJqxwAwAFAcJjIZiwviFjpsAuhGNn7zQX+D5KhvGKwkiIqJSq8xgNjU43E97XlxaJMqs/cFGJQzj7kiJQEUgrS13/2LCuNgiMCYiIgpKZQazLw7vfXz38LXlH4J6EXazSxTmRaviIDAuhyAiIiq1ygzGefIp9GaUsrNhD9QExsWAMREREVE1aVWNcquqs2WuQmEc+lPPokFERFRqoZEh9JyvwGQx9GaUsrNhD9TBBlLYObC/CIyJiIiCUqXDuNLbn0dnwx6ogw0C43IIIiKiUqvSYVbp7c+js2EP1MEGgXE5BBERUalV6TCr9Pbn0dmwB+pgg8C4hKGCxBvticpWsTSjuZqSPMMz6NdGVYRgZK9wiKoZL+MYj8UTMX0qGy1poViA0M1CWd6FWkaOUqhiplkwJJsU6EJtG0qvksJs9LOepx+vAQCoa3z6/djojK9RII6pwdO/2d1StzbyoTA2MzR2/aWeJ2sAAKCmJf7S+anqgvF1XHm7rrHn4qBRaAwAAGqf7HjjepnAGNXVQkLFE71b1BQIuDw1qnBphvkro/qTHwuKCeO+7k+20TqAvubBL7ujhZ+v2mCsSEY9cXsJNNyFhbR0hDKMlRYUeYCBfWJqvtjjj67raHxFNYwWlMSvOapVSM7lcRYC4zKRx0KxmJcGP7mZd+OszDcAOE0UCYyXilOnhftrD3S9NWnWW/Y1CjR3/n7L0VYLxjjePbe91ipVXSUwPjvS1BJ/yfSLdNTorje/gdCH8aTgdqZ3b1FBYIDiYEL1HJ4FYRPwRy0Y+7KgeDDuf7Nj6822n8UHjo2y92nbDgwXfMZqgzEKLQ0RyuG9peu6rk2IbDMvzxpN1yZE1nTXwYZxn57DT12bOPGqah2iZeQoxYqpzCJlEW1jpQVj3envZJ08Y4zvmq7PynwzK04sGAUyHRU3CYzLQk4LRdvEB7pnTMPBb83Cloa1Ii6BCXBIUuasepa2y5pNCjT9ivifO1lxQkPgZ6IC32wWraSFZNaA8bzbwdNeAhM7IZaPSgkzYfj4WoM0yJTp//E1CrTFV72RrS4Y240ThqrubWq3YYafeXM5wxj5Q9htjF1heTflYEExM2NDL7/T9gCBsV8oYADPLF5qwtgBSN1ZQ9hlGGea3JlOD7Myz0akiQlxHxWR0sgwwFGI3ynHZ7myKHzyBUz6jMzTR6T0glEZ2LS9swwAiEKX00LRfk1t94+WElloFZJzunZDimyiePmm9chlniktR/fZ7xl03RPX0J63UmInKyYSRh11F4zNzBg/4SFzCO7MhPqt6YRYPippZnn+Utfeh/FotKGxT/Y1CswF41Onhfs9e6JehA7RIgXye74wODYzNHqpY8vdAAD1Rw+fnbR3NmQY49FbnPDZ4jAjwPvkhLEfC4oP475nvt5Y9/Wzxwo/U9XBGAWamnA8Ii2eGWNwuk3udD0j83RUnh7n6aicyTgdkZ0WdXb5Zsbuk2sZOUrz49NylObljFmmf948lkxTl5uwhWJmwQlj41rbzD/wtdOUpCRwFHIZ0XU9MyFGaGt5WLeOQg9n0u8EphOZg/nBeMHt4OljpFhGKimMzRi91LGlcfvgP/saBeaCMSb6xY4Wd7IYNkSLEtdf6tl/v/uJ5PpLPU/W4MkD86KFGyiXdSTEeMt0EmiUGWeAp1xWQB4Y+7GgyDDu+9mXmx+YOfD8a8U4WZXCWAMp4oGxPp8S94GxZpxJSVEG+da5BlMqKmeyODPWdX1W5tlOrp3m5QyyRLSPpNqSmbG1Zuxz8ozM0+1cJ4seEUhmXK7yWCgiGLNiSnPAWEuJLJo91m5IkQY07azraJabEZIZNRlnHK6Ium4h3Hhvy+656YHxnNvBk8DY4ujlY2cnDcDUdh9+9199jQKXgPHo5S7WWkhGvQibowXH6Gc9Tx9oMl5qs8dkf9+BGuxBaV60coCxfZHR3HIT2xhn0xChgBVBcxr0+cDYyYIiwvi1FyJ/fPChPz7zQlFIPFB9MLZPawjjoFq/0nVd19XUuGBYclkvOTsyY5fJnY5fbW0wUmp7dstJisFanCg71oxxS8wP8jn5rMw3AJ7GxIOyeU7TGo8obLktFHUtLUUoACoqT7xrMxzMTIgRCgCAYngppS6YS7wUd2ZCtc2s2N7OsvLpjMxT6E7LBeMFt4MngbEZ757bjt4Qru/uOn19aGzGxyjQtFA8O9JoDV37u976qIutQz/UtJzowTO3JW1/cOHo7IbGvv/e33cAvTqOHSStzoY2etvc6BkekorfFh0mROyTyENKtVkoOs3sOcmfBUjFQGf/mx2N2D+RWCiuLIiIiEqtMoMZsVBcurNhD9QrC2Kh6P7PVlCMVIAAACAASURBVAlXkYiIqNQqM5it2EKxzNofbFTCMF5oEBiXQxAREZValQ6zSm9/Hp0Ne6AONlYLjImIiIiqSatqlFtVnS1zFQrj0J96cgcREVEIQiND6Dlf3oF6EXozStnZsMfqYAMp7BzYXwTGREREQYnAuILCvGhVHATGoQcREVEIIjCuoDAvWhUHgXHoUb3CpTTDbgdRWcq4PebVZJyN/Pbyez2skPCUiwtQlQ7jSm9/Hp0Ne6wmMK4uGMs8ANiLpSGpVsmFQP0TDZl1rXVdN4txTiaFVk6azn2UWboBl85eTHNJoTMi3Sgrb4DqlK2Ki+EAUaJPQ8rPr8l+e8wlhVbwFP8KWsHC7PwfDkUeNwtIebb4GwXiPc1C1qgeSHVbKM4Yf2MNgOqDWt0vJwtFJQFGASUGpBTofhaKKQnQIM5EQXH+ebH1K1QPJFgLxVi8u/3mGiAWiosFcvbIBWNaSGaRlyKqZRikNJtJAP53ZtkwJionmfVNXXUug/5Mh41i5SlAmI1e6njoydYDNhh7txjhMAocGpsxykCalTLtRkZVaaE4NjN0/sLu+ocbW7ZCy0hs7Eas79nGnouDY9d6I4/U7D13shxgnAEeVcFEPok8ZLw+TgpEOJhQDUjb/YzRsB+RIItLZqaDtVA0xcvb/vov7LMnCz5RFcJY5oE5ATy9CIwzE2LEgLFV3hKV8s8q0iGjVKEicYBN65hOjqEAKCY6rmje4og5jBQtawozS1YNGDvtFFXda5uIW6tIHDAcxwAAxQnnUDlPo8K2fR/Txa+SB++ylQlj9arIIRhn3G6JPpUpvf6G1q2Cj7LO43oIc8LY83FL3Rhg7HxmQs3iu8v9EUEraJgJw8fXOtHr3eIyCsR4bjS2fPDh7vUWfV2WEtUCY+TX9P6xvv1GZmzEN8d6WssKxowAqg4SB0BDMutjqqjruNw0BXLG2oiqUospo4imOfgHbqEY+/knD/71rbbuwitUVxuM0fOReM1xPXBjbdPUxpiFrCPiSVXT0lKEauDlP/nDmDoipRe0tBShGCE5m1qmkaK+kJaO0LycsaisOjNju52iyxzCDtpNnHhVzcg8RTHRcSWTEJhNnDSte/fJe9QkWlzWxLHxQOZ1S8z4w5imIlJaW0hLR/CFbohINzR9Lim0s+JE1vSW8P1MDGOfj1vsxsAyDCpm3QYnpVLIMPYzChwam8GGx4khG4yr10JxanC4n67v7z0/GXPB+PyF3fWPmiXJzIsWVph1pwFsMDb+2xmGiWYSw8Ud09SWRQQqUs2BErSFYqz7S3qNDqBvZOQXXin8fNUGY5kHiodMNieMaSGZVRMC0+wsx69je+NJfxijLdmkQNOcdG25Roq64cA4nhjB89UYxi47RR/bREdmLCRV/OnTlhOzdx+igGRkxhns2qT5uCXmgLF17xi3iu3e4aTp3HPRdhj7fNxiN4Yt20b7IIsUihPGU9X0AteyMmOnUeDQ2MwimXE1WijeiPXttw/UeNn4YkdL6yODn5oTBuZFCzk0EFlrYln3M1VEkEaryHYYC0l3ZhysheLAwMBA9L+2PajRbe/ECj1RdcHYadxhu1pIJnq1jBylWDGlzafEfRR3ZsLIjPeJqVsZOUpRUTkzr8gDjE9mvE9MzS3XSFHXdX1W5hmGacBvchkwdtspLpEZExiHLcsTc1bmmx0ZrbWKPCvzDRQvZ6yL6MyM8SSK/Z07bfmZsevjFrkxskmBbuDlWTyXg24MzWYMWiKVB4wdRoFDYzNoehbq+3vPfxMbPOpYM65KC0U7lZHB89n329gDpl9TWcFYTQIDwIpGLqv7mSqmJaDQ8I7Ru4DXjDNJYJDnMUZ7QBaKWK+IHQ9pd7CjhZo2VRmMnVTOvWaMpu/2ial509YQgOWlCVU3jQ4p5uhRjjJh3Mw0U3hdedlGirqOHRhbheQcbgPKjF12il7bRALjcpIFY/NJzuWWqOnWwr95EacljqYYphl8Xy+gOWla15REHN87i64Zuz9u0czY2JlqZppZIfknPJdT6rWMIGGc6GrZgMeeDY19Cc8WP6NA00Lx/MWOljrrV6OXfS0UUS/ChmjRYezKlfd3nb1RDjCW8cvPxhS0x0IxmwQz2+IEp4WiBok4dleMgqIFbaH4itjxkIb8E9dsLoqrcZXC2B2FyPZKFxHRymRNU69OBQnjPIJYKC7d2bDH6pUFsVB0/2cr+6tYiAiMifIWgXFZwYxYKC7d2bDH6mCDwDj0ICIiCkGVDrNKb38enQ17rCYwrmoYv36lnUThEcBYTVTlqnSYVXr78+hs6MM1gXERYExERERERERUoAqFcehPPbnClt7tOj6wYd1TW/uGvreuvem1z8NPNysolpMJVbPUqyLH8uMJKcKQeuDLFBoZQs/58g7Ui9CbUcrOhj5cBxpIYefA/lptMG5//XP2YHsNNNa/+HFb6HirrCjaCF2x0tJShKKY0hofVbQIjCsozItWxUFgXE4wLjw+2rbjnu8dHN8TOh0JjCtNszLPrqqsmsC4gsK8aFUcBMaBhQrjgvGH3qZJVmocOGftNIsonz/64qt/ey8AQE3TCw+fyGeauvXF3nt+MMT+yrX9YlMTbDx4saBse/jt/7BuV9OJsKEbBowzqfE4Z9aKsupg4Cor3i1WxUez5kaw0pTEGYc7yIpPoCbjrKdAtN2bkeHPJvMwZzTqtnr/fgrXAAmvJkyQML5+rK+bBgCoa+y5OOi/ZWrw9G92t9Q5LZtmhsa8FopTg6dHttffDU4LRdSL0DFZaHzw4e71eJi2KpFd6408guulhANj11itpoBnAACAAVlxb0GmimoKBA4AV9QyQ1Mg7ipb7UeHYsP42Ch7nw533OzoLfxclQ1jRYKoDFlUuZSGZBaySdjEwVHGF8Z7Xhv63u2Ndd0X97z+8Y6DT21oe3tX0VhFYJy/5lNihPvFgAljLSWyjvqj894tuiJxqK6Z4YUQMGm0G1KkgYmOK5qmpiS+NV6svx22ymyhB44gLIerEsZnR5pa4i/ZPRA9W06dFr7fcrTVB8Y3Yn37ob6/9/yNk4PdNeuP936Q6GIPdLxxfej8hd31jdsHv0B7Vnpmb4Oxrf722Ax2j2hvrK8zYVziYdw7VksRECds5TA1EFmgIpDO4mrVCyBsAv6oD4yTguHjlBKN33rpUGwYx+LP7pzfWH9z410ExjhQ1TRbYXGJ84Px5zs6t9buGHnMwZiPdxx86i4AgDu/+7/+5tFfXdl5cFfN9xprb4fbmoZ+dHBXzb277rkXAOCun4w8+ssPHqy7877uj9pev/JY91O1dQM7rPzYgPGeE0Mbja/jzg2dv9v1uuOErPBB047Gv7J93K7jAxtuBwC4rWloJ4bxzoO7bkPnuH3XluMfPYKb3fYPI/fdvvXBl0N67yyAsdomq96kjgt3a2Zu592C64FfUSbOcGwAAHPKbk2NZabmNvPNZoahALhzn7psN7OmbZdZTdPWb7MsiPlg4evsaZxwEyeIAqrYigw9ja9uzuP16aqWmp4QI3RpvZtKALNTp4X77cWl3Vu+6o1s9WbGp04L99c+2fFG4qWe/fdHLgyavxq91LFlFcDY8Gv6J8u9KqQ/bXKN1TquO83LoCvA4SLVScECqmXQ5D1KBIEDYCCp+tOhmDDue+brjXVfP/u/f7L5rwmMHZchIlmFxf1h/BnTds86Zza85+WBv7m9vem1z9uEt+vv3frgy5/vPLjrttt3bTn+cdvrV8x/P/Zi792wq+nE5+zB9rt2jDzms2zszowf637qO+t6meErthN+vqNz62339v5YQDn6nfd1//dH7M8H7sz4o2077lzX9vZjLw/8ze1PbfuHK491P3WXzwx51cHYUfobFXD2bjFcBcEqKh5065yVtMxkXVcTAtMpplRFOgSG5UMW/3tOTcYZOCQptwwzTc+ysfPM6FEj5e/sSUXEibmMHKWAjcrTGePMWQeMHR86Z3fY7OTaae7MRPDz+XYFDzPk1GujqXuLP4wNrwgAqO/uOn0dbzTdBqeqDsaoK3fTe0eOnb+Kv6JEWcEYURYAKA4SigFjZPaDCk0jAPvC2PB6AgDbpLSXDsWD8bFRtm6efSY+0EtgbIQ6ARxlVAb3vcD6Ypnxrhd719l6sPHgRfbgrtvW9TLDV9oRjNf1MsNX2k4MbYRdTSeutP3DyH3rnmr+P0buW/fUtn+wswpnxlbuC2DC2Dih/WnA2H/3ibeb2nbV3L7r756/uAfDeNfLQ/fdazRpXdvbu17/aNuOe+7r/n3zjntQXl7tMDZl+UC7t2hpKUKbLHTuE4C8mbFtrRc9H9jMN+0lVM0F3YzM01F5epynPedxZ8Z/WsTZ07BiVLLWme0wdnyoHcYAsKn0744FDLPrL/Xsv99mP+y3xRfGk/19B9ayI/2jU9Ys99jU4Bvxxi0O5+MqgTGOU2+NNNXWbx/80OaoAeaycegwNob0JDBgGRIjv58lM2M0TS1NgxwFABBT/nQoHox7P9l8h46MIgCKsmxc2TD2JXFOGF/Z8/LA3wBaM/780e6DG4yk0/EHxzsXhTHKVr9zb+M613T3r4wZ7F0v9q7DWex33DD+fEfn1u80DbQYmbE14WzsPIRg/BnTds93jPz7TgTvx7qfuqthF+V+AqhWGKs3UsqCYT2EEOjZkk0KNEpMLQfDIKVNiCyNpoU1ZTzaGk9cw5kx7sASMNZnZb65mWmmDTNNW7/da8a3PM6easEwZn7xnhihTPewEilAmI1+1vP0gaan37e4692SE8Zf9Ua21rAj/aOIT60dp6/H4ieaWMuvCQXqRegQLSqMWztOf4O3ODJj86KFC2PLvdhcM86AwFgWig4YY4O+c3h2OiMDBSAk/elQPBibIpmx+TRkk5B0eGyZF8wiysc7jvR+93YA621qc80YAPB67WIwvtL6Yu/dcKc9Q0VLvH9178HmE5+3Cb/b0nQnANx2b6MHxlfM3wI03nfwg12vX2xqQh9954bO3+0yM2NjIfnO2nv/411tb+8yVovhO+4F7yqBcVaRDlnXjJOUjMxjLzQpldF1lDI6t9gmrinu14k8XkJemTQ19XsBuW0ab1Oba8YApu/1YjDW1GScgQZXEu//NrXb2TNbOIyFZEZNxpkgXhDLrQBhfHak0bppNjT2JZbasr/r7A1soThpvjsNUNf49Pux0YQjWWwZiVURjE+9NdJUizqGXh03fxUmjN1j9bRlmEhxMJ4CXQclAYa9KHq/2ulYz0mWhWLGfO8av03tpQOBcfhRVCbtwSu4oUGx6mC8WuT3FliVK0AY5xMrtlBEvQi72SUK86JVUBALRfd/tlUE4893dG69p/ODVVfxg8C4YM2nxM7Ap9PLTGUG4xVbKKJehN3sEoV50ao4CIyrCMarOIo2QhOtGpUZjFccld7+PDob+nBNYExgTILAmKjIqnSYVXr78+hs6MM1gXERYExERERERERUoAqFcehPPYsGERFRqYVGhtBzvgKTxdCbUcrOhj1QBxtIYefA/iIwJiIiCkqVDjPUi9CbUcrOhj1QExgTGBMRhaaqtVYkMK6gMC9aFQeBcYDhNkxUQeKN9vASqA4YLyiJX3MUAGzixKuqo2RSIMomBZqTFMfPRttKUqeCqJhaykIx79vJz1rRe6tkkwLt65PoUXgeTV6VGsbn/3Ao8ngNdgk8dfb9tpY6AIDax9vin50a8zonug6/sLv+bqM8SDXB2G2h+FVvZKtt5Db6a1600AKbHqJ61LqfqWJKAmMDKq2lQSJu+CQaFa2d55R5AFxTs7gwPvks+xdcDvMv7LMnCz5hZcPYa8KVEgEokNKGkRaqUGp0wSx0rF4VuaPOkkmByA/GjJBUde2GFNnk/8k5vWmJQpVloWiUw/RcvKI+21m3yoTIbuKkaQLjpWP0UsdDT7YeMGH8zbGe1hp2pH90sr/vQM0W4dio1znRfoZrvZFH6ZZ2ujph7LJQROGogmJetLAiKQDHA2ODsdtUUYEIBxOqUV1LTBllvHgZtBSwtgNRoI0BwvgOdrS/KCcbGKh0GBsXzFbdVOIMtyx0kVAJNNyFWZlvthnR49Fz7qrIMRHphr3AoZGOWOOaw6ed4xgAoDjhnMBRAMAMyMqCrk9LHI2zmTMTqpYTxupVkUPllJ02fAtmPkRz0h8kblMz00xhkyKiEKWlRNb1kGS4L4BjooVq5zpNc0NNTUk8Q6EbIp5QNM1tpHgtgS+4YfeEZd0q2AbDgPG8VTrUOGRa4jYxXCcDAMBG5bTmNkx035al/N5KCuOxmaGxGWH4+FqDsl/1RrbW7D13cmwGV8G8kdM50fRrOv1Gow3GpW9/aWH8xeG9Dzf1XT5l62yIMNZ1h1OTGZapItqigRQx3ItRIWuGh/cEoyS1/UCZB+YE8DSBcVgw5kDBhU9tF1XXdV1XU+MCRwHLn0kYHrFUO9fJcOJV1RhwW4XkHMpcKV7O+MN4EydeVTMyT1FMdFzJJARmk4OX2JU29zQ1hZ4JPDZ887bMeFri6NKPnkS+8looYmkZOUrRQjLrsU1MXxVZmhESqr6Qlo5QVFTO3EqJ+ygfI8VZmW9wnN7uCYXKcbszY/MQ8z75Nim0AicpuQwTTbPkEipUGE/ZClADnoz1dU40/X2vmdiuOhijriALRcMg0mUFXYYwdpsqohEeAHABal03JkEB3J4QKC0WrxlOEkFOU9P/1tEdL/iE1QhjGpJZ38zYkKaMR5lmwyMWALD3jm3AzSrSITyu+WTGQlJFe3PStPUrh3NALhg7RkOPDd+0C8ZBTqITrUA+ZaXtFssmjO0+DdOXrcvtb6SYtVJnAA+M0bELaekIxYqpBQTjBc8h5n1iv2nBZpjovi1L+b2FCmMrMHW+9nNOnBkac9lOmOSuFhib34NhofjF0NjM0NgXh/c23t9z6RT+bRnCGIVlqoi3oGlqTjJ+FZEgLeOpbLyPzAPFQyYbFIyxXhE7HtLW/EiOxgo8UbXB2FwzRvaWcsYGY0WKoMlnY+rvT4p0COiB984doZCRe0pk0dSf6cqXkXmqgZdnNWU8itLfRWCcTQp0Ay/PLpoZO0ZDKzM2pUgc7BNT8wTG5SWHheJH8UO/vnxZoKmonMk6MmM7jNNXRbaBE6+qJlA1Hb043cm107yc0dWkwFC8nPG+Q5ATxnPGIc7M2ANjm2Gi57Ys5dcWKoynBt/8KDY6M3T+YkdLXc3ecyd9nBO/cZ+hKjNjB4yNXp96a6Rp/YGut9zmzWUIY8tUEW9BE9ecZKTOQtKwb6IFmEdp2GWHvxPgcwYFY7rtnUJZXOEw9homagrE8TxGVLaeknRd110LtJo5es4lhXZGSKjILhfAnEbWzS3MEZ5rXjIzNnammplmdjkw1t02fFk0Qw7QwMtJAuOykqZ8FMcWisJ4SsUuhxTDNPvCWFlQJ85wLudHNK1tGClqeAeaYZY5Tb3gOcQfxjbDxJuu27KUX1ppYWa3QdzQ2Hf55GB3DYBtbnbK45x4I9a33zRM9MIY9SJ0iBaDwehrMd8hv9YbecRYUMdhXrSwwmF6yIGSdZsq2gd8ToCU6vjzGTSVnZGBokBK49MGlRm/InY8pKFp6o0/+uS5aOFnrGwYrySIiIhKrdLCOI+41ht51D5V6wrUi7AbWaIwL1oFhwYiCxHJnoY5ongwLr4IjImIiIJSucP43XPbt/T34heacvEp/HaWJMyLVsVBYFwOQUREVGqVO4yXx6fQm1HKzoY9UBMYExgTEREVW5UO40pvfx6dDXugDjZWC4yJiIiIiIiIClShMA79qWfRICIiKrXQyBB6zldgshh6M0rZ2bAH6mADKewc2F8ExkREREGp0mFW6e3Po7NhD9TBBoFxOURZKiPztLPoBxGRSyW6SQKxcax0mFV6+/PobNgDdbBBYBxguCwUHWVAbBVbdF3XdTUpMLi0Aq6QsMRgEqjN4lxS6HQOf/YWLk/lZNFT3bIsFEvqgOm9SXRbnZliyc/GsRgKFmZOw8ShsRnD7wEAWkZiY1ODb8QbUbGL2ic73rjuPHxq8PRvdrfUrY18KIzNDI1df6nnyRoAAKhpib+E/9gJ9SJ0TBYeNjfJA11vXS0TC0W3Aa5uFNICXMlYSYBRNoeCeAI0r4XiImez1QMxC0AVFcavvPnMYzfXgA6gPdghkgpcLgtFBGPJ42qp63r5wdgrAuNylc1CUdfScpQFo7xlKCo6jINSgDB2GyYiPF/YXf9wY8tWR1GtsS8O763H0MVwOi18v+VoqwVjHO+e215rGRyhXoSO0oK/q8tdbD39xNuxUdevwrRQ9I7eus31QUgaxbMoHjIaiCwAB4rHQnGRsykScCKoKgiMYeVXXBi/9nzHn9fQMweef60op6t0GKOw16ZeOYyzinQImhmGAuDOfequaDivSIeAamaaKeyLl3V72NlMFbGXosuKMYO9epBzzj4xNZsUGJxj2a11XDC2PPjslo6Oz3L55aVdvn5ExZHLKAI7Ks67bx7rxvh3z0W/ZfN4OCQp3+Z7k+hO2xL75bbfzJJiWVnY6r8ynRxDAWziBFHgTLdH0yVl2mbc+YfCvRcDhPHYzJDbFuJab+RROvL+MVeFy9HLXWy9X5mtr3ojW92QdtasRr0In6YFxtmRRvArxO20UDQvWlijN0qLTwjY4wdZJTIgvgccBYwAKtrNZqG42Nl00HFda4qHjF5cGPe/2dGoF6MktanqhDESJ+KLZ4OxvcEWjA1rWG95YQTjI1J6QUtLEUedfVyp3zRVVA0vRa8V401jKM9m5Chtnwx01+53wlibENmGiHRD0+eSQjsrTmiez9L9/fJMX7/lD5tEi8ltoei4PZxWxPjGWHBd9OwE9o3QdT+/zmXfJLonM/baOGZ0fT4l7gPkgJKWIlSD4YxCRcSJuYwcpYCNytMZ5PaoZG0w9hh3FuAwUUIYY0Pi85NWuenRSx1b7gYAqD96+Oyk53AHjE+dFu4HALjbnkGiXoRP08K/pdpG+vvur8JloWhetLBG75QIwMK1hGW4h2wQAQAYkHNYKOaEsQLGvniKu6gw7htlN2obN/5PAB3WzP+Ie3OVT1P7XAAU6NHJkSLri2XGdudEL4zRFsMZ4l/dHnYem0UfK0Z9VuZbefmazLfy8mxuVzsnjJ0Oi7ktHcHyy3P7+uUxfhL5aLHM2PieNY+5ofOiO21CCrhJdOvqL2Lj6LiX0P6T5m+zSYFGxiTY29EOY3xUEbwXSwjjG7G+/Y5HbSs5vv5Sz5M1eDI2F4yNOH+xo8VKo4Nuf2ni1GnhfrQw7JgkKAsLRWv0zgBPAS/b3G9VEBigIjCdhihjTTXrNgvFpVmApqkxC4oH45ffaXtA39zxpjFf/cCXz71MYJwbxi4LxaVhrGXkKEVF5cy8Ig8wPpmxMXno8LDzANLHilHXMnKU7uQ66aic0UxXO0+2nSszxsrhr2z65WWTLl+/PMZPIj/ZLBQRAqmIlNbc8HOaGzovuubJjPO8SVBjmnl51nO57e2ZT4n7UI6Lb111ZTAuhvdiCWFshseIaWyyv+9Ajcfk2B/Go5e7WGshuTpgPPTuue21j+wevjZ0/sLu+g0IwGVioWiO3i4LPgCQPgUOjNlpmTeM6tFRpoWiy5RpycSseDCODR/4kbZx52hff/zZnfOw6mHstVC0TLgYOJN0WSguCWNdN3zxKOboUY7CMDaX2eIfKZrH9s4LSB8rRjTXB8aioMdsEX+d9ol0RkhmbMkW7TBwdMLY8sv70xWnr18e4yeRrzQ19XsBWSgCxfBnk8qC8/0+Pz9Ex0VfUBK/Nl4NhUOS8m1eNwl+ZQG9MbCIjaNu3swAwPLShGpr7TIz48K9F4OEmcswMeGB8WR/3wH0gjTUPt4W/+zUmM0h8exIozVy7O9666Mutg79UNNyogdP5FYJjMcmY4NHaQCbm6SPhWKJh3Hv6G3fjqapzXen0VTzgtdCMQM8BRHJ8Ss3CygQxo0lS6RiwHhgIPa8/CNaB9CB/reO7njB57M1vwJhvJIgIiIqtcoMZo6Xh5cTZdb+YKMShnF3pESgIpD2LB7nimLCuNgiMCYiIgpKZQazLw7vfXz38LXlH4J6EXazSxTmRaviIDAuhyAiIiq1ygzGefIp9GaUsrNhD9QExgTGRERExRaBcQWFedGqOFYLjImIiIiqSatqlFtVnS1zFQrj0J96Fg0iosKkXhU5lh9PSBGm6IYK1So0MoSe8+Udld7+PDob9kAdbCCFnQP7i8CYiGi50tJShKIYIUHqjC5TlQ6zSm9/Hp0Ne6AONgiMyyEKl4brFCKLm99efq+HJeMyUfGluStiVqwqHWaV3v48Ohv2QB1sEBgHGF4TLh9bLqMLqKRGq5Cc03Vb3YNlSk0IbA+2lZ1LCq2o8K/PnrmclJwFEXPLLEjia86jJoXWinDsqTJZFooUF08oS4GyAL8vx52GhatzrPx0YSpYmHktFB1bvvI1ChwamxnycVecGjw9sr3+bnBaKFYHjIXh42ut72FDY99lX3PJ0g/jrrHaKtNhq65liYbLlx2VPczCW7ruZ5iowrgAlH1LsWtT6wA4Gj95oX9Vw9jXQtFry+WEMSDzuxXDePkqGox9RWAchiwLRU1NSXxrfCnKFtt8k8DYFV4LRV9TRYTenLU+THfFRBd7oOON60PnL+yub9w++AXaAfUidJoWLc5f2F3fbrNvcphLmhctrNE7KXjHbdB1o8yW5dqkQ0YGClfpQuE1TFQkiMqQTUOEskppFg/GpmLxZ3fOF8O+qbJhjMJbj9SnQqmuG+UwfzHyn826vmh0czvNzbvN7K793/gBDfsSWoc4rCPsRoeWraGZQ7lg7Pa/c9RTBE5SzPqdVl3DQ5IyZ8DYeXjGcjKYlflmVpyo/DnOMpLLKELXdZuPArptXHfFpCIdAqqd67Rs0M7rWwAAIABJREFUCt13WtYoMW0URWfF1ELSfaeZsjuXIOVy8HTfV2EqQBiPzQz51ab2q1btMAp0Et3jrjh6qWNLtcJ46uRg91p2pN98KHF237xoYY3euWCMTI4t92Jkb2zzjTDDZZio6zi9DsDPGIuXt9F/7vh54a7Gqw/GQuJbOUox8cvyL2g4JCmqx2luVvM3szON6ixzOl3PaXTosTXMlRnj0y5MiCzNCAkVedfbYLzgIIErM7Yf3myU9aePuCc5iQqT20LRwPMRKb2gqwmB6RRTc6YxAzrC9CtUDZtC7502jR/7ZmWetb2h7eeA6c6Mczp46oucpOQqBxi7jAJt0PW6K5o+jA5XwbAhWqSwP2f4dd+8aGHC2HjQBHHCgV57zUvkqxiR7NYD/oaJOraUMHcuOoxfe67t1pofydEi2BqvQhgns9qEyDZ0cu2UkWi6nOamdZeZnduobjlGh2DZGppywdh12nnzt+Y0tdlgJSkJHIUyMAxjd6u0jByl+fFpOUobTgNERZM3M3ZedpqTrjnuCh87Tr87LSPzdFSeHueRU9MiDpjGSRaWdPAsKxvNMoCx2yjQGXZ3xanBN+KNWxzOx6gX4XO0CDF1crDb4yPpMJc0L1q4ozfKbs2NaEaal60dZN7lyGcLp2GiOgEcBUzUcj4uNox5edt3b7V1F54WD6xSGOuamowzAIDzFafT3LzuNLPDRnXzaenIopkxltPW0PqyvI62dv+73JmxMZwaTnZ/QjD2cUvMyDzdznWyvDy7ohGTaGnZLBQ1ZTzaGk9cw5mxoXmfzNgBY987bVbm2U6uHT0/ee402+cbTwOZJR08y8pGM3QYe40CnWG6K07G4ieaWMuvCUXQ7S9djF7uYrd65uod5pKhDOO5YGxMNXvMcN0T0U4LRbthopfERYfxa893/PmOhz55/pWinK2yYew14cply6XrusNCUbshRTYBynXcTnO6rjvN7NxGdXZzOseasdPoENsamjPV9mSKFpJzrtOaFnvsUb6TsmB8eRovE1LcmQk1gzNjT6v0WZlvAPfSJlFRZLNQNN6mNteM0VNdVlM+ilt3xaQHxlm/O03LyFEKGoznJ59rquv6tMTReOF5GQ6e/icJR0HCzGuh6N3iMQo0LBT/6HFXtB8Lph1ytcB4anC4n7bm6v3MJUO3UJy23p1meEgqoOMZaVa0pp3d68fYQjHhMUy0v5sN+G0vpKKwc2Dg2Ch7n7btwHCRTmdvbc7/UEv+ZyvxVcwriIiISq0ygxmxUFy6s2EP1CsLYqHo/s9WCVeRiIio1CozmK3YQrHM2h9sVMIwXmgQGJdDEBERlVqVDrNKb38enQ17oA42CIzLIYiIiEqtSocZ6kXozShlZ8MeqAmMiwFjIiIiomrSqhrlVlVny1yFwjj0p55Fg4ioMBELxZULjQyh53wFJouhN6OUnQ17oA42kMLOgf1FYExEtFwRC8WVisC4gsK8aFUcBMblEPmJuCUSLa7qsTsMQpUO40pvfx6dDXugDjYIjAMMlwmXpkAcl8nnJcvlQ9d1XTeraqyogP6ibon6tMTR/pUVctrs5D5kuTsQhSB/C0Vfu0OvKtNzqXAFCzO3heL1Y33dNADA3fTekWPnp4bGpgZP/2Z3S51pTITD6654zbZl6+7hr6oJxh4LxYR9i/nllH4Yd9vd2kwPUaEPJQEc+hlXnFZTIHAAjoJOoPuV+HAUFcEfUUwY93V/so3WAXSg/62jO17w+Sobxl4TLrNsaVJw1S9FFQ2beXlWV6+K3NEijYwExqtDK7ZQdIrAuOjhNUw8O9IIj+wevjb07rnttVt3D3916rTw/ZajrT4wNsMsA/JVb2Srd7fqgLEV2ELRz9sqhApcPhaKdouILAg0UDxkkE0TB0oWhE3AH/WBsRkyD8BAUjVg7NqteDDuf7OjUd+4c7Svf/jAj7Q72NFC7YwrHMYo7NVNzSuhSMbzkQVjfVbmmxleSpk5rts80VtPOOv0xbNV4TfSIwTOxNzEGc7llZTL8859yNcYvaY/xLTE0RTDNAMAsFGZzICGLx8LxazL7jCrSIeA6eQYyvJMNLXYzbCJ4TqZKr3WQcPMAZXRSx1b6ht7/in2Rrxxi+m85E9ZHKa74mqAsWWhWA4wdo/eyJ3J7n6ICk0zIL4HnM3PGI3tvjC2l88MGMbIr+nBL7t7/2tb4y32mdWeGXthjIqDm3LCWNfV1LjAUcDyZxLIt9hpafcn3+L+tjnq+ZS4j4pIaU1Tk3GGFVPatMTRVCfXSaOx1aZcnne665BpfxhHpLS24DUMIApFXgtFLNOpEHkmHpHSC1pailBOr8zFbwbuzIT6bVJoBU5SStGb0qmkMEZuiQAAD2/vuzRo7LMYjG3uiraJ6/rurtPX0Q6oF2FDtEhhs1C0TVNb35V50cIZvbNg90HjRFAxXAEAGJAxVheBcUoEoEBKg+6sfY3OVlwYDwy8/E7bAzqAvvFHnzwXLfx01QZjx1Wx1xO3SVPGo0wzL096LO28xf3nnL54ahIZdBk6JCmTEkcDAOV9hSeX551R9988xB/G6EOzSYFeldOb5SafzNjtVGibVskmBZq2WQsvcTM4r35VqZQwtgyazl/YXY+NexeDsZ+74ujlLrbO9JZAvQifo0UIXwvFyf6+AzXYQMK8aCHCGGXGMg9AQ3IOBAaoCEynIcoAsJDSFoVxBnjKmVvrDh+nosL4FbHjob882CHGYvFnd84Xw9K4SmGMXC3xxTO6oEgR7tcJBbnBNxvW7g5Lu1sZOUpRUTkzr8gDzGKZsfkFTEscTf/it+ciDa6/eMnpeec+ZFbmGyhezljOic7MmBVTVTZ3WYnyWChevuyyO3RlxsghER+9+M1AYFwMGAvDx9fWHuh6a3Jo9HIXW48pmxPG/u6KjmOrCMaLWCiWiZ8xWhhmIZUFKQLAQioNHBiz0waesx4Y2ywU05Lb+diCMX5/qHgw7htlN2oPdoixgdee7/jzmge+fO7lVQ1jr2EicqIGAIqDhOPRSdctzzu0Qqz7WNoZWyjm6FGOctne0W7ndnsWqyYEph27Fy/qeec+5Fu8g+mcaFtHtL+4SxSmPBaKbqdCBONmppmybjBdX+7NQGC84vAYJp6/1LX3YfRzTcuJnrOTQ2dHGq3hYX/X2RvYQvGG211x9HIXWwcAtjexqwnGuS0UPXPyIY7e1iIjA1IKdB1SEjDo1+htatdUtmRZKGomy3ECZr1fzcCZpGHCWDwYx+LPdfzbxjU6gA533dwZebPQxLjCYbySICIKVLZpaiKsIGGcL5OIheKinQ17oF5ZEAtF93+2SriKRESBisDYR2UGM2KhuHRnwx6ogw0C43IIIiKiUqvSYVbp7c+js2EP1MEGgXE5BBERUalV6TCr9Pbn0dmwB+pgY7XAmIiIiKiatKpGuVXV2TJXoTAO/aknV7x+pZ1E4bFYBkRE5Cc0MoSe8+UdqBehN6OUnQ19uA40kMLOgf1FYEyCwJgoKBEYV1CYF62Kg8CYwLgaomgjNNGqEYFxBYV50ao4CIwrCsYfbdtxz/cOju8Jimof/7htKx052/iDrfUvftwWOmIJjANXRuZdJiKl/uj5sGy5Kx3Gld7+PDob+nBNYFwlMPb1sMQ42fVi77p1vczwlT0nRurubfRlYeuLvff8YIj91ZX21z9j2u7ZePAi2qftxNBGW1//pvMDk9ZtJ4Y2wq6mE8ulWpvwdv29cHfb262vX2l//WJTE6xre3tX6KwNFcaZ1HicM80VNCURR6V4cCkrzxbLMwnAKI4WqLJJgTa9H1RnxXKkXMaXc0mhMyLdWF4ZtVwn8f1EmxSJA6c1hfujF7flDkrBwmwJP+PrHtPiG7bDPVbHo5/1PP14DQBAnVk2slpg7HV6nozFTzTWAgDUsCP9o+HA2OVnbLkX4wpcagp4xtriKtqFqmDmOpu1BazKXEWE8WsvRP64+S4dQF+z+Y/PvPBawSesThi7aog7Yfzj//N3W5qWk/s6YGyGF+QrhbEzCIz1+ZQY4X4xYMJYS4mss8izd4t1tJoQmE7HliCUP4xXpOLCOHwFCLNl+Blb3PUU3vJYHU/29x2oqT96+KyjVHWVwNjr9PzWSFPtw48MfmovVV3iYdztZ2zaPKggMJaNMRWBdNZd6hKVPbaZ8vm4I6tJYGx+TSiKB+OX32l7QHuwQ4y9InY8pNFt75BymCuG8VMP7GqkjKz0ys6Du2q+11h7O9zWNPTIi73rUEdu37Xl+MdtvjD+1XjTD+7Z0Pm7Xa9faRN+t6XpTgC47d7G78CuphNX2oQPmnY0/hUA3L7r756/uAeBtmnXOgCAxrrui3tev7Lr5aH77gUAqGl64eETn5swfvT4wIZ17U2vfR4+dEsOY13XHbTLJpEHg4bdtKa9W/BhWkaO0l7LrCCbZ0PjtMRtamaaKaA56Q8eF2rL44vizkyoCz6Gx8u1x3bC2EIv/jaMLekJMUJHpLTm+ugsrokNJS5/HTTMluFnPGMzLXYdbveQSHS11LkdnKoGxu5vZjLWtx88ZUFDGcYto4gM8Ni0WOIAaEhOA4fNiZOCZRShe8pQ+5wN2ykif4gAYNw3ym7Uth0YHhgYeKHjJjR+8kJ/gWesThgjmc9EdhgDwO0W83Ye3HWbgV6TOh9t23Hnura3d/nA+HP2YPs6YxL78x2dW2+7t/fHwuePdh+8C3Y1nfh8R+fW7/xgiP3VldYXe6m6gR2/utjUBDVNAy3Cxz9ua6xpGtr5q/GmH6Ck/OMftzXe0/kBAnZNwy5qnasZ5RcBjNU22Wlnd+Pw+nPYJ6W1CZFt5uXZYNumLwJj5EaMnhJyuFBnZJ5ihOScIh0CKiJOzKnJuOkJtjx77OXAeFMn104bjXF99KzHbaxEKimM/f2M7abFuWH8wYe712+g6+sBAMBKGVEvwqdpweH8Zr7qjWytqd+6EQDgbvqJt2Pl4Nqkw4QIlhk9hjEngY5dH1CWhUyOI5Lh/ZDrbJZRBADFwYRaXBjbjSJAJzDOGU4PS0dm/PeNXe3fubf3xwKG8bpeZvhKuy1nBQBfGO95beh7VvL6GdN2D5pextPUnzFt99i+jl1NJ6wp6J0Hd32naWjn8Nv/YZ21x21NQztfv9jUBABQYzC+jKNoI7SvHLTD8rLWsUXLyNESWUxmkwLdgD/XAWObJbbLhfpb7BIGABjGHrds2x2ziD32cmAMAJvwCnHG+dGqrqbGBY6iOGE8VU0vcC3Dz9jPtNgL49FLHVvqGvsSvq6CoaO0UBK7v5l/PtbTCi0jMfSr2taO09+UA4zN0dtIfNPA4YVhe2Ys8z4prz+MKZAzjjnt4sHY0mvPtd0ifsZLwBhfMAeMe5nhj3/cZsxU22D8GdN2z3d2jDz2q/GmH/hlxlZSa2TJi2TGGGAeGP/qgwfr7nQuV19saoJ1u4UHf3AnfqWrXKNoI7SvHJnxjZSyoOuZCTFCodlp7xZd17UbUoRZ9rtRBWpW5hsQIzVlPMqgBwI3jB0u1AsGv7W0FKF8Yawu2x7bCeOMzFMNvDyrKeNRZpM5Tf2L98QI1Sok58xHB/zR6ExaRo5SpbWyKCWMff2M/U2LvTAe++Lw3kY6cmFw7Fpv5BGoLhh7vhn5xGB3TX1/7/kbg8P9NJQXjNFaLysarohUBNIZvIqsg5aGCGX8W9cdfsa6d5oaQEwZPsdiqrgwjsX//u/fjA0M9P3sy813GfPVhanaYOzrYemGMXqf+c7vHRz/iT0zPj6w4XYAuLP23v94lwfGrrep17W9/diJ3/xd050AcNf2p+653blmbMt6HTB25t8bD15sM/cR3q7P8YJ3uUTRRmi3sop0yPpqOUnJyLzxUmVUSmV0HeHHuUXX1GScMcEcvDTlo7jhbG3aFbtg7HKhzkyIEQoAqGammfWDcXZ59ti6blt+Brw2TAEAc4Tnmm1rxhk1GWeYeFK96fzoP+HDN3Hi1WrJjJfhZ+wyLR6bsfyMPVbHp86+/Uj93QA+Fr+h07TQ8H4zo58efgJtsab0zYtWmvD6Gcs8/q8QB0UD3fl+taw4EGucB/sZL3jOpqsgcsaPvGQsWSIVjuKBgdjwgR9pADqsmd/W8U5fwa9vVR+MfSN0jFVHFG2EJlo1ChLGeQTxM166s6EP1ysK4mfs/s9W5lcxdIxVRwQwVhNVucoMZsTPeOnOhj5cBxoExgTG1RABjNVEVa5Kh1mltz+PzoY+XBMYFwHGRERERERERAWqUBiH/tSzaBAREZVaaGQIPecrMFkMvRml7GzYA3WwgRR2DuwvAmMiIqKgVOkwQ70IvRml7GzYAzWBMYExERFRsUVgXEFhXrQqDgLjcojgNCvzbKlKTxARVZIIjCsozItWxUFgXLrQFIh7/tAbd8FWOcEoy+CjbFKgV1BMX1OTcdan6u+szDfAskpSZBXpUInL9xOtWDbLRor7dULxMyfOJgX6kKTkLnBlVhnT0nK0lVmptfCS5y8/BQtjp4WiMHx8rTUabWjsSwyNzaC6H7YfUUwNvhFHBoJQ+2THG9eHPvhw93rbWNYyEqsmGNvcIRuffj826viuTBNJ86KVKFQYF4xi1FEZNI9hIqquZQmXw0TlLS3fCHw2CdcMQWez16aG4pbD7Hvuv7GbtTvYUVSOuq/7k220DqAD/W8d3XECYxRm2VKzMKkLxrSQzOrzKXFfLv6tEMY5lJF5up3rZJfhYUBgXAmyODohspv87ZOXC2PTWymPNhAYm4DxWChakL6wu7694/Q3RpWP+vbG+jonjM344vDeesvS2ID3o2Yt62AfJkoVp04L99ce6Hpr0qxE7TLYGLJ1tmRjtSJBVIZsGiIUAA3JhZyGiXZDJ6NytQfGigScCKoKAuM2dJJ5AAaSxTKKiHV/ed+D/7LDhPErYsdD2sado3398Wd3zhdQpLoaYcxAUgVFsp6GPDCeSwqtFC9nEAidFQoxjDU1JfEMBWCk0dmUyBqZ7qzMN7PixIKZLFEujx0tI0dpfnxajtK8nNF1R61Ew19Pw652NMM04FKIph/fv5qfbuRhhhMAlL6iIZGu22CsJgR3YWr8OGXAct6q7um6MbJJgW7mhSjDxJOq5qgDauy56D1AYOwJP6hMnRzsXsuO9I8iKj+6e/ifulrq/WFsq2JtbHn33HZbLevqgLEwfHyt4VuVQF9FOcDYCJT+YlsIH8NEZwnMjAwUAwLvyYx10L2Vq7HFEzptcWA8MDAwMHDyWfYvBox5edt3b7V1vzYwMND/7Nd3bPz62T4CY9B1UCdwLVPwhzH+DctLE+oiMNYmRJZmhISqL6SlIxQVlW9eM/yCMjLv8JqdlfkGZ/n9WZk/JKbmbXuaXnvfJoVWsJ9fS8tR1qxLbPjxaRMi2xCRbmj6XFJoZ8UJnESFUOufSNcd09S4PnYuGJvXxnNjGCfZ5HnDwNxz0XuAwHg5MB691LEFWTZd6408SkcuDGICOTF8qWMLqkR99PBZ00bim2M9rfZa1tUBY3ttajRjb5umtmpThzKMIxeHiASa4m+YqJt2EZrxb1aEhOCBsQJGukJBPGG5KyJXYylt/BgAjHs/2fzXNzt6BwiMc4W7nriu261vtLQUofaJKTUnjO0mQsavFpz5ri11BrCPuVpailgPBBQrTmj+Azc6vzlNbXMdsA/9AMBJit1RgMC49LKuFzZl0nLBeCHXjYFOYnkr+dxCi94DBMZLw3jq5GA3NkC0O0mAZ9kYxfWXep40DROH3j23HfsJVhWMzbCeVNCWyf6+AzXY7Ln0wzjKnZgoKJpBU69hIloh5mX8b3MV0i8z1tE0tQnyDPDORDkAGJPMePHwWTnQ/WB8KyNHKSoqZ+YVeYBxZ8YNnHhVtQZf10qwmhQYipcz2g0pssk25s6nxH2UMTttGu56Bu4cmbFxHisrMpRNCjQVlTNZkhmHIx8Yz8p8A8XLGfMKGrCcM24M/8zY7q2U8ey52D1ApqmXhvHo5S52a1PfZad7sV9mbKeRcYbJ/r4Dxvw23gH1InyIFhjnLx87O2k8eWD0Wt13+kWGQ2LdlgHbDBNdZriud7KAA8VpoehyskdpNwJ5YDB++Z22B/SNO0f7Xn7zAEPWjK0wXrQDoDhIKPZf6X7T1LquXhW5TQAUc/QoRznXjI01Xbttn/0daceirzXmahPGbDZSRuapfWIq5YaxvqAkfs1RAMAe5TspF4wdORPNSdO4nUAxTDOBcenlM01t3gD4CpqZse+NoduJPpcUWqnIuxPXXHsueg8QGLsR67RQRK9rOWDjgbFhofjH/r4DNejQ2sfb4p+dGkMLzPassYpg/O657ejVccMdctLqvscvsmRjtfdtZ69homvF13EsyoyxhWLCPBsFwrjtVS/ny1zFgHHvJ5vv0AF0AB3uuNnRiyyNdQB9zeY/PvPCa/met9pgnDuIiIhKrSBhnEes2EIR9SLsZpcozItWQUEsFN3/2QiMiYiIvCozGK/YQhH1IuxmlyjMi1bFQWBcDkFERFRqlRmMVxyV3v48Ohv2QB1srBYYl7MCGGeIVoXCvnOJiIhWnXIOR8scqkJ/6lk0iIiISi00MoSe8xWYLIbejFJ2NuyBOthACjsH9heBMRERUVCqdJhVevvz6GzYA3WwQWBcDkFERFRqVTrMUC9Cb0YpOxv2QE1gTGC8TKkJge157/JvIywqL0xElLfmkkJn5D35vUinkJzzlFmtBhEYV1CYF62Kg8A4sPCYcNmNtHwtFHFFhby9kjQ1GWcAlTM0VRTnJTUptPrbARGFruVYKC4po67qvHW3qAmBQSXQ55JCZ/W5YgcL46UsFE+dfb+tpQ7AVtnDOhaXa0YWimNTg6dHttffDQA1LfGXzk9VAoyvHzvR31i7dffwV0NjM/Yu2Ep5TA0O99NgmUKiKFsLRQEVmMZFP+z7sCJoGiTixo8MDyl1CRa4twRkoTgQiz+3/+vNd/2FffbkqoWx24Qra5UFX7w29RL4xHWqlz3mEBhXuywLRVf1U5uWvG1WfF9VvAKE8dIWiteO9bTWsCP9o46ij0NjM0NjN2J9zzb2XBwcu9YbeaRm77mTY/9/e2cbG7d15vvnY4FFhK4S1GYXRVwQcIxWuq0jxYDtm5RWAqY3iiMjG0dZwZcWBm20WatV5QS0Rm0k3dpRgNIaGLh9iRVwkxhtqo3NvMgOsNcIF+5uFs6seXGRBspktr6uJM/yolBrYTA30BWmBO+Hcw55+DJ6GQ2Hw9H54/kQUxTnHPLo/Oc5h3l+2X7xeO8rn/rqcKFexG26oXFzZOiZzuMnXTOevd4vtvOpy1Sn0K14qLNrf4gZB+6b89Dimr01GXQT17B0i1RzoObwrzh1qksGCN46l8GrBY/Uxoz9CMWJ09/r+b/fEP73NjdjHA6EywJNwv9RNoCviFC0PfbpMhjapMyHpktG5CXtlh9yVzYUXpAkATyzqgf2QPKn13OlVVMbgAOCwPlgD21S5kPToipuSprpmLGXllgMoBubLHlKhlyE4ieq1CGqOcsu5rW0ED5sfkOREKlvVzSMhFeMcslQREHqE4CXtDlqcDaPIjTjiqbiIBQ/G07tx56Eq2DOh1maB9PkQylE3f6txnvvH95JzJiiXJDbgrhV74yMHtuIGcczjVOzNzqCpm6UB6uiB/OAzFgxPFSJta/mO1KbzNhTmxppdFbcxcyYgnDZoEkAEpjkiSIgF23GdINB0kx7Ja8eBSFjlCyroKW4DllfCstgSCn/sqHwQaJwIDMu6jInKMayqQ0QVG3wgxYppIQdyIwJLXE1VwHdyFRHucvUnCBr+ZJl5VWRO6EVVu1SVhH61PwKNWwoEiKtEDMWyGklZsa1MWPXTallWwAINWMMPHZqci1Mnhvj28eGyTJ1ksyY+sKhnPvh3TtHnjuL+nJrPNSM8W1pGIQiOkLIEFqB+KgzW6tQKoEquUeCZuy/WuAIM+MIw4f+0CS8IrHhzJg+uKhJHSQ3RbNqAHJHoxVdOVdzsiUAIGaMrx7yQZZpaIrEcVIma1qOGftpiZYX3cgUhwLP3Us45L3DhuY9UAozY3IaM+OamDGNUHTj7HnlviBA4tIHvV3dD0/eIHvJC5OvZDrvp/HGiTJjf2Ys98vHPLmH14+nrtxuLISiDbYNORU4Z4u3DAqPM2Nd9jATQwESwasFjzAzrt+zdPaM0WYDAm+tacYrefUoyk4IVxGlOEfV/IrLSfRkxkEzJtjEsqHwHTiL5XxmHPZBtu1mwGVsxiG0RA+6kSkOBZ67mxk7codNuBlbZMeBmXFUZuxBKC5Mvvrh+Cwy3T2etegrt89eeKdHPE691XVrPHNmn3hmiHLihJnx7LXe++/lU5cnZ2889/RDVH/ng5mxx4zJd5c6T+PrOLFNYZfKoKU8i8+I+KTmsWHzCixvwImZGUcYQQiXZUKGrGO4D3UtM3YoiuByFa15LdUG0CHrf/Dj8IJmjLd4xbResOxiTk1xAMAdEA6IXjMOfpCzwYzWvZ3MOEhLpNGNTHEo5EsYvQoyoJllatgYATNGz5oT0ldNy2ZmXItYF6G48NLkYAsAwA7+qekRtPKM13Jvjo/SWeOx/gv/Sl3NTSIb2IznPV3omh5HmX0rAEBLF/2tgjZjRJP8l1CEYp2ncf/sfd2zKI3yYGSoAAACaHkMTAQA4CCTBcsOQygSLwi6Q43MOIBQfKH3Dv4n2ND50Qtj61+j+cx4M8HExFRvNZiZbXuEIn7P/OYanY17ot5cMISi/4+NmTETE1NQDWbG2xyhuPDS5A/uS12eXLOzcU/U0QYz40YIJiameqvBzHjTgXoRezPq2dm4J2pmxrUw40ZWzWYXpm2muEcuU5zaVmNgW3W2wVVxOtrgVBX7t541g4mJqd5CM0PsOV/VkfT2V9HZuCfqaAMp7hw4XMyMmZiYolLSzSzp7a85SdolAAAgAElEQVSis3FP1NEGM+NGCCYmpnor6WaW9PZX0dm4J+pog5lxI8QWtaTLYvNBdZiaUQ00VpNuZklvfxWdjXuijjaYGdc18ldB4nCFaq8Ze+oqkMILdG/KnhodrqySkRFTWmGD05upSRCs0uX7RA9bovmqPTShSvmrCq5AUD1FcT2VDYX34L82CwSrNFbjqRsTrZl5EYpTVz4dGR3kAQD2dA59MHklyEmkf7ciQpGug4F6EbtNbvnO+I645UHoO+M8tDpFGEJRFgDARSiaWVL0g1T5wNM7+EtrBa9GF4CSMvjk2pixD6E4OvjRQd4GsO/a+9vBNDNjHGUD2iQ4KdTWjDepDZmxI2bGSZA1r6U6BPmCYa6i2lvd4Y+M9k5S6nwz2rIZV1A1FVWrab9PEZpxEKF4YXpfV+bUpXlSh+tWgJPo/HoYQrFrD5+6PHnl4+eeavchfuM31y3emYq4yZDO1m2uDkEopkDNYTyiqILl1KZGdTElME2Q02Ci6pge9EDI1ZyKyAinq5k1MmM/QnHs1d79d3r+LjMxMivutg4eP8fMmA6H3bQhMzY1CToEgQc4/pOfHAfugHCA81QuRN3D8KVFTWoTpD4BgJTAdGESOGHCZlzIqSmeylF8Zkz+uahJPCcIB8IuCJghsRiO5GOqlywXZOk57HtSLkcRHpekDvK1/K0chny43/asvCqKar7gwWWWXDO26DqsgI54P6scYGuu+seq284AayQ4jL1ESItCnEkzN3wg0Q0rQjO+cnuqAgowgIUIcBLdcH50c2Sou6Urc+rC/+jtOuIUBkG9iN9fa3FnwghX1/vF9vuGrp2Nw4xxBKCHiLMk64TgJIB6ESQOBAVK5Lfc2tSVr4avo4IiAQhglGpkxhMTEyG1qScmJn70656vMTPeuhmjqbBsagPAndAKq1ZBS3F0dktAES4d70+G0g2SZlo5VexIafOWvWwoR0Q1Z5maBG190hHeC9Fby4xTWsFaLWgnCDORF5RsyV4taCc4Lq0Xfx+O5GOql5xn53w54xWjbAWf1Gp4ZlzUZT6tF/+gy92CIKn55bzaR6GpHVgIMWPnylZBT4tAH3E+685cBbamM1Zt6siAml+hzvQP40KQCBmSGQevvI7iMGME8aXqTPk5iVTQP5q91nv/Dk8h6yY2Y9xZgHaXUuU8tHoGjTg0NfKVT4KsCTahMwG4C9e2DVYBUlx4FUwPMBHl0wBAcQoiNOPR7/5u157fPTtS9TW3nRk7/GCvGSPfpZapy4bC85L2ez9C0V1VJuuHXpYeSJqJ0RFtvpdo1jBj9zNhQFu87jIJMHTvFlvKjlfezJh8q6PpEfhJrVRYpl7UJEG+eEFue1H9RZ84PTONfNSPyyRm7F6ZHma+z1r15rsB3KfT+IKW4pwByolqzgoM48UgEdJtf8Urr6u6m/Gnp4aO3ff0m+NO9Wk/J5F2YupHLu7Js6YddftjM2P3dj0TF7XJrgBWQsvUIIFZAkUALgWLBUgLJHtGSGPKmytdDS1Ta4ugpwFIGh2VGY/+3W+/8bXbx58/vYVrbisztop6mkNf/62CnhaxMfvM2M2Mj6r5Jezf1ryWags3YzczJjI1CYSXL6oprlsxlp3DG8qMRTVfzqlih6R+gnMgUc1bbF85buE9Yy1fslwztoJPqmxqAyCqectGS8Ek/V3Jq0c5QRBkfTmvigcEgScsRS8uc83M2PdZvp3gUmCsIhG+p23jPwHPiMLDuBAkQrrtD4BEN3zb6mrGs/9z6DvH933nHceJA5xEN/w/eu/9wzv37Bu9fjaMKhi7s0ZmxrfGRo87G8l1nsZDndgmiS/aIZYAr05jnvFywIkrIxQ1sjpd1IGrJbXJb8anX0j9+94H/v27L2zFiZvQjMsG0Gmq5n57QlOqmc0EXoj1mbHQJwkc2Tmz/AjFoBl78gYHMi8oRrFkZAQhY5C1ZTqF5hVjxTVjsnuHd4idDwUQ0lq+yF7yagRZpqGRt6lBkF83Qp8USUO5tF5cKWgnOABkhFZeFdHwKBsKjw8GcZlkz3jVzP5U4gBAPCn3cZ5dZPezvO9IB8cqancOr2YjFXWZO6rm84FhHCBCItcH4OSrhdArb0BRmlkAoXhhutP907+3c/RfA5zE+coIxU/Im9gArX/tmHQyzTgIl/QdoRCKgc7Wba5eA6HISXA1D7YNeQ3wmOQgk4VV7/TOK1CujFB0382u8dvUPoTi0Ku9neSfDKG4oWBiYqq3GszMNo1QbLD2RxtJmMb9wRCK/j+2JDxFJiameqvBzGybIxQ31Nm4J+pog5lxIwQTE1O91WBmXKU/xd6MenY27omamXEtzJiJiYmpmbStZrlt1dkG11bNOPZvPWsGExNTvYVmhthzvi0mi7E3o56djXuijjaQ4s6Bw8XMmImJKSol3YyT3v4qOhv3RB1tMDNuhGBiYqq3km5mSW9/FZ2Ne6KONpgZN0JsUQ6WbtlQ+lIX9YupPrqgBxNTLdRA9MOaKOlmlvT2V9HZuCfqaIOZcYQRBCY6jC26+Lht21Rt6lVTn6DLcawnL5aulFUEVCXYUY3QOkwNK1Sxha5RVdRlbpPFIZFwMcvgr4XRD9f63AqjrgI0bE2VDKU7CgZJlGbmByYq5354tzsb3ds5mnU5ifDQodFrk9Svn73wTk/XHgBP1YupS5cPt+/A5UESbcYV4ZK48nZo9+s9jQegh7YNdhFkDoAUzKILg0ga2FQZEEGGfMm9Gg1MlDUXKaHLAKg8SA3N2INQHM8MHrlzF2x3hGIQmIjqmkqq+zACZpxdzr0u8b7Kf1sUM+NmFy6fxpHyllZRT3NQWzOu0eduEzP2AxMX3B9duny4/Ujv+U/HRo+3tI8Nh5xzc2Sou0WcHpuli1/ODae+zXcd4ZNuxgFg4tk3pve1Pnz43NzUpcuH2zsPTf5bWPfrbcZB6KFtY9yhx4ypRAtxI1IalPMgIswibboc6EWXnGhTnIlamrEfoehI1g9++c/isy9tTzNGQVeizqvukwg3Y/nlM8IRssIcgBW6tQNxFd+5rA9LVzIUUZD6BA/N0DHjRU0ipyPIkqlJIEiSAAAgTOjREOmZIlfZUHjhZVURUVFoK6eKR84oQ7hIqct7QFVUaUckuAW68qWDlDggCBx4OA0+RuGan0vKm9MFWQe0GzMIGsY5Q870gxrdBuMKrMSMg2duTXUwswAwceGlycG7xemx2Y+fe6oT8wHfe//wzv2Hz31GzvlsOLUf0yBwgcxbk+fG+Pax4fOvdFJmjHoRv79uPqhK1AsvTQ4Sx/1sOLX/7tTM9/3dn59qBIRiEWQOzijAVzBjhHVS825J6jJtxgIYJXwO+nVdBuEMyHytM+NQatP4Dz7a++XPewarrlDdbGZML2twEuTcdQwbmTEAcM5KYAgC73NSVd+3e+eUyC8ZihCgGQYy46IuIwKjw2csZRWhjdGIkyoETcpm0Xc1RCOeyyIvXMmrR0HIGCXLKmgprkPWlwJmnCfnrJj6hOCYsR8PHCAxrPW5xIxXHYaEbdt25SHngBpX8upRLqUVLKtkZARRzVu+zNhFOm5R0ZtxAJg4e633/s5Dkx9PXcn2d7V3jmanQsx4YfL89KH2HWSqONZ//h3MUqTMqVnMeH589Bh0TY9fccz48hlf9+MzYxp6mFcBRJjLes0Yz+ag5rDRaiaxcMqnEXbCkWLgtFid89h2JGY8Pvhb/i4bwN4l6C+8WPU1m9GMOdCLHlIHbcb8y7+aSXXgHd8QLF0Zo2cXr8p8Wi+WA/A4DxSZKLTavmPG3gyJKYnCQ2Uprx7l5JmryhFRza3ixJQeEuQp+5/7nHsODVvEhyozCtf6XGLGK9QwtkOTch+oEX8rJRrQzGVsxgGk4xYVsRkHgImeLHCNzNgNnFi/8gsKMuH3p9iddWtmHMyM31d83X9rIRYz9oCbiiBzIOsY9kNN3S7H6YaT9QYyYyfQQreaB10GToZiOXozxkr/Q89ei+/59TgzY++TQF+4EMPSY8aKUS5lFbRSHYqls5d0WeyTjvCyXgzB0oWaMaHUlQ2F78C8d46ZcRPJ+d6G3p/iCADRSTSl13M4Mz6q5lfsoi5zHbK+ZJlX00JbxcwYj6RK9MO1P3eNzNgz5AKgRiczdj4GZ8ZBpOMWFaEZB4CJU1doLPFttDEM7WPDl26OT5707hkvTL764fgsQhrvcejFU1duN2NmfPvseeU+ePjwubmzF958uL3z0OT/Cu2+89BicOIAcA8o5h4yY06GO2TPuGiAACDrAVcugSIAiJBfBcV7OfT+V5Rm/KLa+0BgI3nbmHEIMBGhpwHA+04dmXGQj1olIyNwJ7TCShiWDr0j04F2jgNYuoAZ4202Ma0XLLuYU1McAHAHhAMiM+PmkbuIsqTLHQiA6AKqyX4wgChruZJt285IEE7I0gFJW7TMDzNSGwAnnDwpcYHMuBKjcM3PJf/h8BaB7BlX3q72b3IDSJrp7BkHz9yaIjRjPzAxi6FMtOle+qDX984w2SF+aXKwBcB5u9h72YS/wBWCUPz01NAzLQAAezq/88747EJo9+s8jfsRiiQVdjPjsmuoggyGCbYF2QyQCdvNp1Ma3NGBsHEha1IfVPvM2IdQ/L7a+4CF/nnXN7ZCNU62GW8mmJiY6q0GMzOGUFy/s3FP1JsLhlD0/7El4SkyMTHVWw1mZptGKDZY+6ONJEzjWw1mxo0QTExM9VbSzSzp7a+is3FP1NHGdjFjJiYmpmbStprltlVnG1xbNePYv/WsGUxMTPUWmhliz/mqDtSL2JtRz87GPVFHG0hx58DhYmbMxMQUlZgZJyich9bEwcy4EYKJianeYmacoHAeWhMHM+NGiFB5eYhFXeZPaLnfKOLQxeu/SokbxzrZzQe/Y0qyyGgsZasazDVT0s046e2vorNxT9TRBjPj+gUN0pIyuLYL6UIYQtHlIS4bSl9Km7dQSRDo3gyuOAi/K5vaAHVvjqr5lQ1fjanxVDbcgj6C/Lphhjvb+sQkGskwoJnlsqHwTlVz+lMAwAMj2bjo0VjFYK6l6mtmPqjiZ8Op/dTNPNZ/4dbkK5nOVgAAaH2m95VP/VdofoQiujMLofch9mm8lAcFzd4C6Kan6AcAJju5CEVSuit4hI7oEYpII7Pibhv+8k7vMDNjHE5talQXU3NLsdhRIhTX0GbZyUwNKbcSFip3VcHeNm7G9IV98M2yt9Z0klVXM6sIVQzW+vj4uafa6RLNU1duNzFCsfKd8dyH2KdxTQbdxJWMPXWniyBzIChQMiElQa6Eq3epebCDR6gL1guhOJ559tGVXe13dn2JmbEb6EHKKigSJmr5zdiDUKR5iLiU/4qbnAiKUfLT8crrMhY9sgpaikfHFzUJFzHEVAk3DeIl7ZabSXPO+W2C1CcA4FqbtcbbMW1CHoN02EouF4STfprFsEJBMQo5NcWntIIVeOiOGZMLrmfGAconPTA4SZlRJI6MEDq1RqPIrdO5YYJyTRWLmQWgih8/99RDpGA1sqvr/WI7ZkjQhh1AKCbSjK/cnvLWpq54Z7z3oUGmcVQOk2YVO8QBfI4FWsqLyg0escGuG0Jx9Lu/27Xnd8/+7Uff+DIzYyosUEnN3bTuPk7btkMQih4eIl10etXUJ0Tp9Vzp8wAdb3E9xiIla15LCeSc4Lxs27ZtmVfT4gDl4s51FjWJ56TXc6U/GUo3xWesGd6OaRPyGCR+goW8KqIVYGteS7Vxsl40NcQS5vGg2rIZh1A+f08Gxh90uQOECd38g3eE2M4oWs2rIle3RaAQxWFmfqiix4Fmr/XevwMAoP3kcxduub916XLzIhTD7kzYfXAeWrwTOLJVreCZ0p2al1pgFzJ4BEW9EIojs+KeFfG7mYlhZsaeQMvU2iLoae+XKdsOQSh6DNj9b6ugpfA6dhgdbx3GoqPVgnaCd40/zIxLn6iSgDeq/dcJnF9rvB3TJhSWGa84oAjnGeHVi7bK38A2acYhlM9b5JolQxFA0kz34sFRVMxfzUhcm6T8Y35bvMAVhCpSIEXPac+00AvXHuwENBdCsdKd8d8H56HFGDkVOG8ehWC4sh6Y5wmIqdKReiEUaW4EbGXbuNnMWCOr0xV5xjRCMdSM3Z/amI3oo+Otw1jEohwdiVB3rIKeFkHSTHvZUI7QXwtIwt0RasaLtcbbMW1CYXvGVl4V0WqwNa+lOkQ1Z5maBMLLF9UU3lQOPvQqMmMf5XOxshlXGI0O0LPuqqsZh0EVz74xvW/n8f43bnlPvjU2erwlsIpLXLnpMuNQ3GTgPjgPrXGcuNL6M9qOpK3XOYKhT9frj1BkmbE3SnmQBXL3K75N7SAU/xQ0Y2rPmKehchQdb23GIpLvbWpBMYrkTPGk3Md59owBv1bmuU4wM64x3o5pEwp/m5pwEoETZC1fssiecbFkZAQhY5TK/odexZ6xn/K5hhn7R6MzmMleTL1VVzMOgSrODacepnDFt8ZGj7egn2Oo4vz46DHomh5vKjMOIBT9d+ZfAvehAcw47N1ptNTs7B/TzFxJgXwp5EhRB45e5Y4coThMHWdmvKFgYmKqt+pqxtXE3HDq24FFbDcavv21jCRM4+uFBaoIKY1+W8gTtTDjqMTMmImJKSo1upm9NXPo/rHhSwuVTmj09tc0kjCNbzWYGTdCMDEx1VtJN7Okt7+KzsY9UUcb28WMmZiYmJiYmLaorZpx7N961gwmJqZ6C80Msed8VQfqRezNqGdn456oow2kuHPgcDEzZmLagEqfqJIoX81SVVyY1hcz4wSF89CaOJgZN0IwMW1JVkFLcRz5/8KZNiRmxgkK56E1cTAzboRgYmpAWUU9zXt4X00lZsYJCuehNXEwM44w8ldB4gAkMG2wN4BQBIKTKxsKX2X1/LKpDYQVpMS1rwGcmv5MzSLLzGYkDmhaQ4ekLZKSHU4hjk2qlFXEIW/t6EVN6q55tSyqZkmblPmwbkMzWjP2gwKDR26NZ84gVmCLOD1G15+6dK3/qYcAAOChQ6PXJt97//BOai4jZUCS+mXCdx8ufdDbtQcACEKR6n6MCMUSXFUA1bNJ62CFFf1ARS7xfK6BTWMWfYymEmgyPi5rULI9vwukGmNtzNiLUHzpWfHPpBzmn8VnX9qeZlw2oE2Ck4JrxusiFAEARDVvRWXGiJdc0E5UqFhJClwzJUoWJi6slHKvSym3YNZWzThEGzfjTYylMimjbeVVsY4EpwjNLAgKDBw5+8b0vtaHHp68EajpcWts9HhL+9hwCFXQUwYkkWYcvDM4Fl6aHGzZ+cPh9+bHR5/tHPpg0luhrM7TuKlBWodyAVIctl78IweYiOZzMrcjx1UE4CTIlfxXy6sYL+FHPCGkMSH41cCMAwjFsNKY28+MUWiS+8DWRyi+PP0L8YCsL7lm7IMkWiuEy4SK+h5VP7jgZRcSM152MA+2e33FKKMqiaKat9zC/Zz006z5Jzd1xlCBDkHg48LbMW1CRV3mnHqotqd4KjFjrk/qc2mGi5pEYIYE/+UZVHP/TPIAHxATmfGS//z855XH0swNP3/TL2LGqBBsWi9aNsV/BF89ztopajMLsomoI/Pjo8fAgzF2gqJHvPf+4Z37D5/7DP/orZlDVC3rRJpxhTuDv4J4bsjNkaHuuMwYB0qIRciTVUzaTX1mjKpj+qARrguIkLdIbWrD8ytOQc3aZMZeA2ZmHG7G6yIUeSX7Jz3NCZnr+ss8DGhmKQBJXLLyqkiQDNR+nsMuLJvaAHBHpD7BO41Sy9SojLCVU8WOlDZv2cuGckRUcxadzZiaxMjEiZFVyv+jIrWRZeowMw7hXbqQhvUGlfMLODP2n19ecyxhhXE8bdv2LFPjMtou5SJKxWrGnw2n9re0798FALCD9wCLsv1d7Z2j2Sm/GXvMqYnM+ObIUDcAAHjXCRxwZHxmjNInt4ClF5joLjVzoOY8lajRkaALoHMchoSTMduRmjFepub/o3cww8yYXqZeC6GoGGUrp4odfdIRDgY0czkEkmgv6XK3rM/pcresL9l+diGBQPhJsTQDyrZtL10AUP7hM+N4WDpM1WrV1CcELq0Xi0Ez9qISqbwTP+W1B5XzEc4ytff8tcZSkJzol7NM7QCmVl3+Y4SK1Yxvjgx1o93fs29M72vt7j1/k5xWITN+a+aQ57SmMWMUC5OvZDqdDl76oLerm/bm+k/jpRxIHAhp9+WeUGCihZayJVg0gEc/LYLMufgH7AI8GGVvZlwEmQNOhiI5LQozJnpR7X3AuutBPT3OzJj897oIRURtAgCSGQcgiVZRT/N9Uh+f1otW2c8uRMvUExdnTnBCxnBhOAEzdjNjR4ua1CaqOctmZpwglU3tpJT50LScZd71zLhsKHyHrC9R+MLQQbUSeL3AMWPP+WuOpSB/M9CBgBmXmz8zXnhpctDdGAbaZW+ODHVD+9jwpZvjkyfJnvGtsdHjd3vf80K9iN1Za2TG6EvJ/sPnPjt74Z0e8bjDa6I7G6MTVwImIjPmZLhD1pzRTrOo4te+eAXmSAbsvDZkO7uWlLVHbsZ8z6+r9OKEm7Fn1QJAMzeIUERTUhugzbMQSCJaXQS8aednFzovcNFAYjvEjD0pCy9pizZ6twuAk/UiM+MEyUlkKy9T+zJjTFfkDggHRPyU1xpUzidRL3DR5681lq4W/PxNpxlYwWVq9/1wSOiecQAUGDwye+O5p6lXpq9QhETnBWOHIXjp8uH2zkOTH9OfgnoRu7Nu8c6cfWN6Xyv6557O77wzPjs/PnqMmjgxMtJ5aPWJ4NvOvv1dGqooyGCYYBPmMTqSL+HcN6VBmfr/aPAGJdqypHaja2TGPoTi99XeByz0z10PfvS9dNXX9ZpphT+odf/YyO83cjAxbR85+8oxK0ozriIWJs+N8eGvdIUH6kXcza5TOA8tQZFX3Q3mjUQtzDgqMTNmYmo6FXVZpDdQYlODmfHHzz311877Shv3p7ibXadwHloTBzPjRggmJqZ6q8HMeNOR9PZX0dm4J+poY7uYMRMTExMTE9MWtVUzvtaoAe8eYbH12EgmxMREC80Msed8W0wWY29GPTsbe/LKMmNmxiyYGTPVWEk3s6S3v4rOxu6XzIyZGbNgZsxUYyXdzFAvYm9GPTsbu18yM2ZmHFH0wOnd8Mg+eDt+N2VmnDQt6bLoLfSRMDEzTlA4D62Jg5lx/eI8ePS3tBn/fC+07oY3e+DdI/DuEzD4V/DkQdAE2LkLXutZx4pe2wdwD0w9vmkPm/kWfJOHv3+COvg49N+D29f6FVC+veYVHoVDX4RTj1bfgGSYcTF/NSNxpASKW4+C8P42ciRCUewQGxVWOyDrtwylewPQpKqBTlbJyIhe1HGZrmFpalLDI0aSY8YLk+enD7XvAABoH+w//yntT3G3zRefjpwZ62x16mkHW/7pyOggDwCwg39qeuTSQsgRH0EyXjP2sRRtqnaTAFoe7LAjeQ3wAVT9I3gkAFWsmRl7EYoTEy+++t3H7twFNoC1t1dthApc9bfeNSIDAADnaTN++xH4Ziucfszz31GbcUg8Dv33QL8A7z4Bp74K39y7ZtK8Hcx4Ja+mpJcnHDMmvMJVp0DpRo5E1jybNAnBjpz/LkZsxiFiZhxVzF7vF9v51GUfVRD1Iv7muXFzZOiZzuMnXTMOtPzMG9P7Wh8+fG7OqSl21n/kRihB0nlodQ4/S3GVsCLKpIRW2X8klwMRIKVB2SmQmfcfyYVBFWtgxgGE4unne/94F3/7+POnt3TdJjXjfwJ4AOABgH+izdjJht+lsmRsxk/AqV24G633ws8eh3cfh1O78ZFD++C1fQAtcAhlYnvgtSe8J/wneO1x9+JvHoTWv4L//iBgXHkLDHaFmfHjMHgvfHMvvP0oHPoLcqn7YaYH/wgAWlthTwtlxt+GwXvhkX2g7iN33XfxJJqxbdvIZ7AZk7rNloPu2MiRaJuHs+ElKksuYTM2NS9hk6qdCbyk/SZAV6QKW3JSJmuWXadf0uUDmOKALuktHx1mxiumn5+4qEltgtQnAFTgOdZv2Rt9aNwGtoGgEBF0VecGbX8FuIVy7od37xwZ+PEg4SR+Npzaf3fq8ulJ35HXng3jZKDOxpAZo3BYigWQSFFMQwHgwVj0H9FmAJC/ktrUi5r/yEwYVBFpa6Y5MeGpTT32am+nvYWS1E1uxr8EAIAfk3+6jvL3+2DnbnjzsGuc/sz4MXjyi9AvwM/3Eld2MuMWGOyCmW9BWwucehR+vhdgB0x1w9siPNICTx50Dd6zSdwDp3fDzq+D5jVjPHsjXyc/evMgtN4DU4+7F3/tAP4459sAdutKF28GM/YQjVAd5o0ciVarBe0EL+tF15VL3szYgSGuOOgR27btIF3RyqkiLyjZEiouzaX1O3P4mkVd5mkUmB/84EM3eUnYzsnr8xwjvleuGtTMguHUrE6cGftbLvfLxxCriljvey+O+o787L+GESTjNWOXpWiCRBiIqH61dsN/5Cc/AQDQTGLhEtzQ/Ed+EgZVRKqpGY/OirusXbv+H4ANd608KL3Klqnp+BuAuwHeD5rxu4/Bkzvgv/1nd73ayYx/vg/avoB70i/A1Nc9JueuEpN1Y/eEHji1Cw7twxc//TA8uQNOPwYzj8CTX8IXDJpxvwAz34I21AwqyUaf4l6cXqYGgBY4JcK7RypfvCnM2JHrfJs5EpGKusynr2anSRZLzNgPQ/TxQkKBTqSnOLtdLeppXr66qKd5WS9WRiKGZcargZM3wnOsk9BHxu9e6wbLjGM1Yw/ByQQJMB6RzozpIygzVgx/ZkwfmQmDKiLV1Ix/9Ouer9nf6H0Vr1d/7bff+xEzYxyXAO4G+BvqCOUoPXB6N7Td477Jhc24G/rvgScPrpkZe83YOeFtER75Igw+gi/+0Fdg5254swemvqzFWqQAAAb+SURBVA6tu+HNJ+DUV8PNGJ3/zb1wSYCdX4TTj62XGd8D8l5o3QFT3eTizZoZz+fNVRuBjzBZawNHIteSLguC0EHe5MJmHCBshmTGHmu0cqrYIamf4MxYVPMWcvojUp9Icm6Bk/WiNa+l2tYz4+UAP3EjPMc6qUHNLBiz13rvv5dPXZ6cvfHc0w85e8YN2n7ajAMtP3NeuQ8ePnxu7uyFNx9Ge8b+I/8WRpCMzYz9LEWL7BAXQRGAk6EYOHKH7BAXDRAAZB0Tn+gj+TCoYgRmPH7u+IPWrkdnR8cyzz66AsyMqUAv0P0y3IzRUvAXoP9b+J9OZvyz+6EVAP4C2r4I/QK8/W1IfQV3DO8Ze83Y2daFL8CT+/DS8ZsHoRXwAvhMFxxqAQBou6eCGZPd5Z//F2qH+Esw9bj76W1fhUOtnhe4ptqhrR1eO1Th4kk047K76wkAkmYWdRlj0tJavmjbGCa4zpHIZRX1NAfdirFs2zaVGfthiJb5YQZDOfGesTdPtUqYeEg3fkmXOzDT0z3BQSKSOxWaGftP3hjPsS5CjzR+91o/FiZfyXS2AgC0dJ0ZunALHUe9iLttdHjph13T4yEt//TU0DMtAASYeDvkSJAgGd8LXEGWopkF8gcCugm2HThiQTZDWIrIxQNHrCBUMRKE4vDE+PP6g7wNYAP/H72DmWqvS9+Ein9Q6/6xIV1r1KiDUW2HqNkMzbRtlBwzDg/Ui9ibUc/O1t+M6xm1MOOoxMyYBTNjpqjEzDhB4Ty0Jg5mxsyMmyFqNkMzbRsxM05QOA+tiWO7mDETExMTExPTFrVVM77WwLFGF5iYmCISmhliz/mqjqS3v4rOxp68ssyYmTETE1ONlXQzS3r7q+hs7H7JzJiZMRMTU42VdDNLevur6GzsfsnMmJlxPYWAPL+6fnFIVLKl5JPymCpo2VD6Uhf1i6k+8n8n24Gal82spJtZ0ttfRWdj90tmxkk1418CiAAAoAFcq4BQJGZM1yl06iHUUGVTG4BwQA+BGbiknWVD6QYhY5TKQVIeU8OJrgotyK8bG2Y2lrKKgCpRIy0bSl9Km7cqjxbqo+pAh4xWyTEzhlBkCMUNy4NQHJ0Vd5EaIGBD50cvjG1HM9YBvgrwNAAQM3aCRig2kBkzJVRutc5VM/tTiet2M91qr7iWGaNKXgUtFV69MorRG4kSY8YMocgQihtUAKHo/CDz7KMrW8A3JduMUfw4YMY+hOKaZlw2tQE4IAgcgKSZbtF/lJSUTW0AhD5J4ADaJEVVpDYATkhfNS0KLsRJmazp5jrLn6iS4F12JmZM5vSyofDospK2SNc4ZGpMeTgWqAr0P89hliKqzXlUzX/uYyNadslQREHqE4CXtDlDEdBfCie9niutVhotxIxRUcyjan7FN9JcwCIMaDdmJOgQBB4akm2cGDOuAIpAvYi/eb6IBhThPLR4IqkIRUeyfpD/Y+8PqqYaN6cZ+xCKtBnTDXbNGINgV/LqURAyRsmyClqK65D1/0N+ulzU0xyIaX2xaGQEGNDMUl49yqW0gmWVjIwgqnnk3NwRqU/AXFtXYWZMULVlZsaNL48Z429yBcwhLhf1NJ/SCuUAG